ÍTÉLET HELYETT – pótvizsgázók maradunk „mindörökké ámen”?

Valahol Európában! A most már világhírű, korábban hazánkban pótvizsgára küldött magyar látványszínház történelmet írt. Először fordult elő, hogy külföldi csapat álljon a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a világ egyik leghíresebb műsorában, a Britain’s got Talent-ben. Fellépnek majd többek között az idei Királyi Varietén is, így az uralkodócsalád tagjai mellett II. Erzsébet is tapsolhat majd nekik.

0003

A hír értékén alig ront, hogy mindezt a legrosszabb pillanatban érték el! A rossznyelvek – vajon, ki lehet az? -szerint, a választási kampány hevében Wesselényi szerepében tetszelgő miniszterelnök legkeményebb harcai közepette voltak szíveskedni győzni! Nem valami elegáns attitűd éppen akkor világhírűvé válni, amikor minden csak a vezető és tábornoka vezényszavára történhet, legyen szó vízről, homokzsákról vagy éppen pár milliárd átcsoportosításáról.

Mentalitás kérdése! Ezek meg itt megnyerték a Britain’s got Talentet! Csak úgy, mindenféle össznépi lihegés nélkül! Akkor, amikor a győzelmük puszta illetlenség volt!

Valahol Európában! A hírek szerint a szexmániás úszónő könyve körül botrány érik, kavarog, sorra jelentkeznek a világklasszis sportolók, akik felháborítónak tartják ezt az egészet! Ismét ugyanaz a néhány attitűd és ugyanaz a mentalitás! A béka déli pólusa alá helyezett rubicon kérdése.

0004

Mert valójában az örökös bajnok úszónő könyvét kiadó szakemberek döntöttek úgy, hogy a milliós tarolás érdekében úgy dobják a piacra a könyvet, – melynek címében a főhős önmagát bélyegzi, tekintettel a prűd és tabukban tobzódó társadalomra – hogy az lehetőleg botrányt kavarjon. Mert máskülönben süket és vak marad mindenki, aki amúgy kíváncsiskodik, kukkol és persze kellően perverz, mint minden hasonló történet hallatán! Tehát a többség, – mely amúgy megtanult álszent módon böcsületes emberként tisztelendőt játszani -, most ítélet helyett okoskodik, mint mindig, mintha ez volna a dolga, és felháborodik!

Mert aki felháborodik, annak nyilván igaza van! Aki meg őszinte, az csakis becstelen, másokat lejáratni kész, erkölcstelen céda lehet, főleg, ha a marketing eszközöket készpénznek vesszük!

Könyvet írni és megjelentetni az áradás közben, illetlenség!

0005

Valahol Európában! A felsőoktatás megrendszabályozása céljából, a végtelenségig szerencsétlen, kereszténységével olcsó nagyasszony figuráját megunva, az új műsorhoz új férfi kell alapon előálló faarc máris kirukkolt bődületes okosságával!

Azt zengi Klinghammer, hogy elvárásai vannak az engedelmesség tekintetében, és csak az alattvalók bamba pusmogását képes elfogadni, ha intelligens egyetemistákról hallucinál. Számára tehát a kussoló és mindent szánalmasan elfogadni kész hallgató a jó hallgató, aki meg nem rest, lázad, – haha -, elbújhat szégyenében, mert a nagyember így akarja. Szép idea, egy már sokadszorra emlegetett mentalitás újabb gyöngyszeme, a nemzetvédő szerepében tetszelgő diktátor arcmására formázva.

Kár, hogy a gügyeség, mint kategória, ezen a szinten már nem lehet attitűd. Nem ám!

Valahol Európában, van egy Magyarország néven jegyzett földrajzi terület, melynek lakói magyarok. Érdemes és kellemetlen magyarok, kormánypárti és minden rosszért felelős – hibás – ellenzékiek, sósak és édesek, fehérek és feketék, hűvösek és számosan melegek! Meg cigányok és nem azok, akik jó vaskos véleménnyel rendelkeznek, persze a cigányokról.

Kalandvágyból itthon maradt, hallgatag tudósok és kereplőként a világba gágogó tudni vélők…  meg néha mi!

0001

Mostantól pedig akadnak az árvízi védekezők, akiknek  egyenesen a Jóisten küldött derék vezetőt, meg persze a másik oldal, a fanyalgók világa, akik csak arra spekuláltak, hogy a Duna elöntse Budapestet… Ez a mérhetetlen állóvíz, itt Európa közepén, benne a rengeteg véglénnyel, akik között persze élnek kúlok, meg szittyák, tetováltak és fényevők, jócskán. Öröm nézni, amint sütkéreznek! Sütkéreznek és sütögetik a pecsenyéiket, a drágaságot, a mutyikát, ami nélkül – nekik – képtelenség volna élni!

Valahol Európában az Óperenciás tengeren innen, az üveghegyen túl minden bizonnyal él egy ember. Szokás szerint egy nagyon szegény ember, persze! Aki tudja jól, hogy a tehetség nem az akarat gyermeke, s azt is, hogy a szép valójában csak az érdekek által szép, a jó pedig csak egyszer használatos. Tudja, mert megtanulta, hogy a jó orvos megelőzi a bajt, a jó tanító pedig élményeket oszt, amiben a tanítványok élvezetet lelnek, s ha a diák bukásra áll, a tanár magát hurcolja fel a Taigetoszra. Tudja, de nem szólhat, ez most a dolga! És miközben levonul az ár, mely elönthette az országot, végignézi, amint a fiatalok lámpavasra akasztják a Klinghammereket, végighallgatja a sportolónőt molesztáló varangyok bűntető pereit, és végigtapsolja, amint legjobb magyarjaink messze idegenben, az idegenek mentalitását kihasználva, az ő attitűdjeik fényében győzedelmeskednek, csak egyetlen mondatot mormolhat magában:

Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell!

Szomorkodva nézi, hallgatja, amint honfitársai azon meditálnak, vajon könnyelmű volt-e a hópárduc nyolcezer méter felett… a Duna pedig méltósággal hömpölyög… miközben egyes dolgok az illetlenség kategóriába szorulnak!

Utóirat:

Hat fővárosi társaság vezetője múlt évi prémiumfeladatainak teljesítettségéről és a kapcsolódó kifizetésekről döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés. A prémiumok mértékét a főváros vagyonrendelete szabályozza.

Az elfogadott előterjesztés szerint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt. vezérigazgatója a teljesített feladatok alapján éves alapbérének 35 százalékára jogosult, vagyis Nagyunyomi-Sényi Gábor Antalt 5 millió 460 ezer forint illeti meg.

0002

A Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának, Vitézy Dávidnak éves bére 40 százalékának 80 százalékát fizethetik ki, ami 6 millió 144 ezer forintot jelent. Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója ugyanilyen arányban jogosult az összegre, esetében ez 5 millió 568 ezer forintnak felel meg.

A Nagybani Piac vezérigazgatójának, Házi Zoltánnak 4 millió 992 ezer forintot fizethetnek ki, ez az összeg éves alapbérének 40 százaléka. A Budapest Főváros Városépítő Tervező (BFVT) Kft. ügyvezetője, Albrecht Ute éves alapbére 20 százalékának 80 százalékára jogosult, ami 1 millió 488 ezer forint, míg az Enviroduna Kft. ügyvezetője, Wertán Zsolt Zoltán számára az éves alapbére 30 százalékát fizethetik ki, így őt 4 millió 140 ezer forint illeti meg.