EGY EMBER EMLÉKEZETE

Jó volna tudni, mikor jön el az a nap, amikor két magyar ember, acsarkodás nélkül lesz képes egy asztalhoz ülni!? Mikor jön el az a pillanat, hogy a kicsinyes napi irigykedésen és megvetésen túlnőve képesek leszünk egymás eredményeit elismerni? Nem lehetünk biztosak abban, hogy a mi időnkben ez az álom valóra válik, mégis, szinte minden nap hallatnunk kell a hangunkat a valós értékek mentén. Ideák és eszmék a jövőben is ütközni fognak, ahogy ideológiák is léteznek majd egymás ellenében is, de kell, hogy legyenek örök érvényű értékek és velük igazságok!

Mert ahogy a hősi temetőben a nagy fák árnyékában egymás mellett nyugszanak a hősök, a fasiszta német hadsereg és a kommunista szovjet hadsereg halott katonái, ahogy a jelentős királyok, államfők,  hadvezérek mindegyikének nevét és dicsőségét felemlegetjük idővel, talán a magyar nép gyermeke is elérheti egyszer érettségének azt a fokát, hogy a rendszerváltás utáni Magyar Köztársaság minden miniszterelnökének nevét tisztelettel legyen képes felsorolni!

Antall József,

Boross Péter,

Horn Gyula,

Orbán Viktor,

Medgyessy Péter,

Gyurcsány Ferenc és

Bajnai Gordon

a közelmúlt kiemelkedő magyar emberei, államfői (voltak), akiknek mindegyikét egyenlőképpen megilleti a tisztelet!

Amikor az itt felsorolt miniszterelnökök közül immár a másodikról is csak néhai miniszterelnökként beszélhetünk, gondolkozzunk el egy pillanatra!

Vajon, valóban jogában áll-e bárkinek is egy másik embert a meggyőződése alapján becsmérelni és megalázni, akár azzal is, hogy a másik, a rivális személyét minduntalan a sárba tapossa? Igen…A rendszerváltás utáni idők legnagyobb gyalázata, hogy ma akadhat olyan felelős vezető, aki kirekesztheti az együttgondolkodás felelősségének lehetőségéből elődeit, s közöttük szelektálva a magatehetetleneket gyámolítja, a bátrakat pedig rendre csak mocskolni képes…

hgy