A NÉMASÁG HÉT ÉVE – sorok a halálra vert tanárt felejtőkhöz

Szögi Lajos 1962. március 4. – 2006.október 15.

„2006. október 15-én Szögi Lajos (44) tiszavasvári földrajz-biológia szakos tanár két kisebbik lányával, Emesével (14) és Zsófival (5) a közeli Vámosújfaluba tartott.

szogilajos (1)

Délután fél négykor, Olaszliszkán áthaladva a közlekedési szabályokat betartó tanár autója előtt átszaladt az úttesten egy helyi kislány, Kitti (11); s ennek következtében az út melletti vízelvezető árokba esett. A média többször tévesen tájékoztatta a közvéleményt úgy, hogy a tanár kocsijával a kislányt elsodorta. A valóságnak megfelelően a vizsgálatok ugyanis megállapították, hogy: “a jármű nem ütötte el, a visszapillantó tükörbe sem akadt bele és az autón sodródási nyomok sem maradtak vissza”.

Szögi Lajos megállt, hogy megnézze, nem lett-e baja a gyereknek, de az autóból kiszállni már nem tudott, mert addigra a lány bátyja a kocsihoz rohant, és annak motorháztetejére felugorva, ököllel a szélvédőre ütött, ami betört. Szögi Lajos ekkor megpróbált az autóval elindulni, de nem tudott, mivel ekkora odaért a kislány apja, még fiatalkorú bátyja és további három rokona, akik együttes erővel kirángatták a kocsiból a férfit; majd ütlegelni, rugdosni kezdték. Ez alatt Kitti anyja kicsivel távolabbról – bujtogatva az ütlegelőket – azt kiabálta, hogy „Öljétek meg a magyart, mert meghalt a gyerek!”, holott esése után a lány a házuk udvarára beszaladt, és éppen “balesetének” hírét vett anyjának címezve mondta: “Ne sírjál anya! Élek!”. A későbbi harmad- és negyedrendű vádlottak családjában évekkel korábban történt egy halálos kimenetelű baleset, hasonló körülmények között. E miatti felindulásukkal próbálták az azonos rokoni körbe tartozó (gyanúsított majd terhelt végül elítélt) elkövetők utólag megmagyarázni, hogy emberi mivoltukból kivetkőzve a köztiszteletben álló, és közmegbecsülésnek örvendő többgyermekes családapára és tanárra közel 100 ütést és rúgást mértek.

A legtöbb rúgást a kislány bátyja követte el, egy másik rokon pedig nekifutásból rúgta fejbe Szögi Lajost. Kitti apja az udvarba is beszaladt, ahonnan egy baltát hozott elő, amivel le akarta vágni a földön fekvő, miattuk már súlyosan sérült ember fejét. Szögi Lajos könyörgött, hogy a lányait ne bántsák, a lincselők viszont ezután csak azért is azt ordították a két kislánynak, hogy ha nem fogják be a szájukat, akkor meg fogják erőszakolni őket. Ők ekkor elmenekültek a város közepe felé, és egy szembe jövő asszony autóját megállítva, majd a telefonját elkérve értesítették édesanyjukat és nővérüket.

Mire Sátoraljaújhelyről a mentők megérkeztek, Szögi Lajos már belehalt súlyos fejsérüléseibe. Az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint 45 ütés, rúgás érte Szögi Lajost. Az ütések, rúgások netán valamilyen tompa tárgytól származó sérülések túlnyomórészt a fejét és a nyakát találták el; közvetlenül ezek okozták a férfi halálát. A rendőrség három gyanúsítottat vett őrizetbe, köztük a helyi cigány önkormányzat akkortájt megválasztott képviselőjét. Később a gyanúsítottak körét megváltoztatták, bővítették.

Szögi Lajost október 21-én helyezték örök nyugalomra Tiszavasváriban. Temetésén gyászolók több ezres tömege vett részt. A család mély gyászán és a személyes valamint családja barátainak és ismerőseinek megrendülésen túl Szögi Lajos halála és annak szörnyű körülményei az egész országot megrázták.

Hét év telt el azóta. Olaszliszka fogalommá vált, választások idején jó ürügy az ország gondjait a cigányok kiirtásával megoldani kész politikai irányzatok kezében. Emese és Zsófi felnőttek, ahogy Kitti is lassan nagykorúvá válik. A tett helyszíne, az emlékhely olykor nemzetiszín zászlókkal körbelengett oltár, máskor meg vidám purdék gyakorlóhelye… csúzli-lövő versenyek céltáblája.

Szögi Lajos emléke egyre homályosabb, végül is csak egy tanár volt, nem különösebben megbecsült tagja a társadalmunknak… még, ha politikus, focista, vagy pap lett volna, na, de tanár!!! Nem nagy ügy!

Gyermekeit rajongásig szerető… Édesapa! Egy kisember, egy lúzer, aki rosszkor vezette meggypiros Thaliáját, aki rossz felé ment, s mert bajt észlelt, segíteni próbált. Egy egyszerű ember… „Akinek nincs semmije, az annyit is ér” (Lázár János) ember, akikből naponta ezrek vállalnak kockázatot: vagy célba érnek, vagy nem!

Azok ott, a börtönben, napokat számlálva, centit vágva bíznak az örökkévaló eltörlésében. Tehetik. Olykor megadatik a hatalmasságoknak az engesztelő jókedv! Majd csak jön valami jó kis amnesztia! Meg aztán csak egy tanár volt, valami Szögi nevű… Amúgy meg az ügy, mint azóta tudjuk „nemcsak az olaszliszkai, hanem az egész ország romáinak és a cigányság megítélésének árt.”

Egy neves kriminálpszichológus kifejtette, Magyarországon elszabadultak a morális fékek, az emberek nem tudják, mit szabad és mit nem. Sok baleset után az emberek azt tapasztalták, hogy a bíróságok lassan ítélkeztek, az ítéletek pedig számukra elképesztően enyhének tűntek. Az agressziókutató felhívta a figyelmet arra, hogy több közösségen belül létezik a szemet szemért elv, ami most egy szikra hatására kirobban. A kriminálpszichológus szerint ugyanakkor ez egy egyedi eset volt.

„A bűnügyet első fokon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon Czibrik Attila bíró tanácsa tárgyalta. A bíróság elvetette az erős felindulást, mint enyhítő körülményt, és megállapította, hogy a tettesek szándéka az áldozat megölése volt, így a bűncselekmény nem minősíthető halált okozó testi sértésnek. 2009. május 29-én a bíróság valamennyi vádlottat bűnösnek találta különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés illetve felbujtás miatt, és egy tettesre életfogytiglani, öt másikra 15 évi, kettőre pedig (ők fiatalkorúak voltak) 10 évi fegyházbüntetést szabott ki. Az elítéltek fellebbeztek, így az ügy másodfokon a Debreceni Ítélőtáblán folytatódott. A jogerős ítéletet 2009. november 13-án hirdette ki az ítélőtábla, miszerint a nyolc vádlottból hárman életfogytig tartó szabadságvesztést kaptak, hárman 15-15-17 év fegyházbüntetést, ketten pedig 10-10 évet a fiatalkorúak börtönében.

Olaszliszkailincselok

Elsőrendű vádlott: ifj. Horváth Dezső (H. Kitty idősebb bátyja) – első fokon 15 év fegyház – másodfokon súlyosabb büntetés: 17 év fegyház

Másodrendű vádlott: id. Horváth Dezső (H. Kitty apja) – első fokon életfogytig tartó fegyház (min 30 év) – másodfokon életfogytig tartó fegyház

Harmadrendű vádlott: Szarka András – első fokon 15 év fegyház – másodfokon 15 év fegyház

Negyedrendű vádlott: Szarka Gergő (fiatalkorú) – első fokon 10 év fiatalkorúak börtöne – másodfokon 10 év fiatalkorúak börtöne

Ötödrendű vádlott: Id. Horváth Dezsőné (H. Kitty anyja) -első fokon 15 év fegyház – másodfokon 15 év fegyház

Hatodrendű vádlott: Fercsák György – első fokon 15 év fegyház – másodfokon súlyosabb büntetés: életfogytig tartó fegyház

Hetedrendű vádlott: Jónás Gusztáv – első fokon 15 év fegyház – másodfokon súlyosabb büntetés: életfogytig tartó fegyház

Nyolcadrendű vádlott: Horváth Krisztián (fiatalkorú, H. Kitty fiatalabb bátyja) – első fokon 10 év fiatalkorúak börtöne – másodfokon 10 év fiatalkorúak börtöne

Ezután 2010. október 20-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság első fokon egyetemlegesen 46 millió forint kártérítés és annak kamatai megfizetésére kötelezte a büntetésüket töltő elkövetőket, ami decemberben jogerőre emelkedett. Az elítéltek nevén azonban ekkor már nem volt értékesíthető vagyontárgy. A magyar Országgyűlés 2010 decemberében Fideszes többségi döntéssel nem vette tárgysorozatba azt a képviselői törvénymódosító javaslatot, hogy különös méltánylást érdemlő esetekben az állam átvállalhassa az elkövetőt terhelő kárenyhítést…”