TISZTELENDŐK??? – kicsikarható főhajtás, ima Orbán Viktorért

Képzeljünk el egy országot, ahol szabadon gyakorolhatjuk a hitünket, a vallásunkat, mert ez a mi legszemélyesebb magánügyünk! Egy országot, ahol az egyházak függetlensége természetes, ahol nem az adófizetők pénzéből támogatják a hitéleti tevékenységeket! Képzeljünk el egy szabad országot, ahol megszűntethetőek bizonyos egyházak kiváltságai, hazát, ahol a hatalmat gyakorlók felmondják, – mert megtehetik-,  a Vatikáni Szerződést!

Amikor napokkal ezelőtt először olvashattuk ezeket a nagyon is fontos, a jó közérzetünkhöz elengedhetetlen, mondhatni szívünkből jövő gondolatokat, még nem is sejthettük, miféle megaláztatás részesei leszünk, ha figyelmesen kísérjük a köröttünk zajló eseményeket! Advent, a karácsonyhoz, a szeretet ünnepéhez közeledő ember felemelően szép alázata, melyben mindenki próbál erejéhez méltóan megnyilvánulni. Adni, tenni másokért, hálát és köszönetet sem várva, úgy, ahogy a hívő, vagy akár -ez ám az eretnekség! – ateista ember is tanulta, mikor szülei és tanítói segítették őt eligazodni az életben!

Ha körülnézünk, mi zajlik itt, leginkább elszomorodni van okunk. Kirekesztéssel, megalázással és irigységgel tanít a helyes elfogadásra a morális tudatunkra terpeszkedő, a szabadon gondolkodni akarókat megszégyenítő, ugyanakkor a teljes lakosság egyre kisebb részét érintő egyház, mely úgy tanítja “kérni és kapni kell” , persze mindent csak a kirótt érdemek szerint! Ugyanakkor, kizárólagosságát naponta igazolva, minden üdvösséget megvásároltat, s olykor kegyeskedik használni az éppen aktuális, bevethető, neki tetsző igazmondókat. Mert csak ármány az önkéntesség, és szimpla hazugság a függetlenség! Adni pedig kötelesség, a szolgálat így válik megkerülhetetlenné. Ez persze mind belefér a szabadságba…

Magyarországon és néha szűkebb pátriánkban is, egy ideje furcsa, nagyon furcsa dolgok történnek! Pusztuló, végletekig szétforgácsolódó települések, falvak, megszűntetett iskolák, boltok, posták és orvosi rendelők mentén égbe szökkenő, egyre csinosodó, viruló templomok, kápolnák és dómok váltják a szintén burjánzó stadionok és nemzeti dohányboltok sorát. Munkanélküliség, közmunkának hazudott nyomor, és közben egyre intenzívebb hitélet jellemzi az ugyanakkor egyre inkább középkori hangulatot árasztó mindennapokat! A törvényt hozók és végrehajtók isten nevében teszik a dolgukat, s tisztaságuk megkérdőjelezhetetlenségét az evangéliumokra hivatkozva fogadtatják el…

A minap megesett gyöngyszem minden eddigi elképzelésünket felülmúlta, szeretnénk, de nincs mit hozzáfűzni:

orban

“Az ellenzék újra brutális támadást indított Orbán Viktor ellen. Mindenki a saját eszközével harcol. Vegyük fel a harcot! Minél többször mondjuk el az alábbi keresztény áldó imádságot Orbán Viktorért” – áll annak az imának a bevezetőjében, amelyet Németh Szilárd csepeli polgármester is mindenkinek a figyelmébe ajánl.

A csepeli önkormányzat közpénzen üzemeltetett hivatalos szócsövén, a csepel.hu hírportálon keresztül Németh Szilárd XXI. kerületi fideszes polgármester egy olyan imádság, pontosabban “áldóima” terjesztésére kéri a csepelieket, amelyik Orbán Viktorért szól, s felvezetőjében az ellenzéket vádolják és fenyegetik.

A Népszava érdeklődésére a csepeli önkormányzatnál is megerősítették, hogy az oldalon található imát “komolyan gondolták”, és nem hekkelték meg az oldalt. A Csepeli Önkormányzatnál a lapnak azt mondták, hogy valójában nem Németh Szilárd kéri ezt a helyiektől, hanem az áldást mondó plébános. A lejjebb látható printscreenen azonban jól látszik, hogy Németh Szilárd polgármester a következőket írja az ima mellé: “Kérem önöket, tegyék lehetővé, hogy minél több honfitársunk megismerhessék az áldóimát!” Ezt a kérést személyesen alá is írta.

Az önkormányzatnál Ábel Attila alpolgármester azt mondta, nem aggályos, ha pozitív ügyek mellé állnak, s ha valaki Orbán Viktorért vagy az országért imádkozik az pozitív ügy.

Az ima így szól:

Az Úr legyen előtted,hogy az igaz útra vezessen téged,

Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon és oltalmazzon téged.

Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen téged a gonosz álnokságától.

Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel, és kihúzzon téged a csapdából.

Az Úr legyen benned, hogy vigasztaljon téged, ha szomorúság nehezedik rád.

Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen téged, ha ellenség ront rád.

Az Úr legyen feletted, hogy áldás szálljon rád.

Így áldjon meg téged a jóságos Isten.