ÚJ VÉSZKORSZAK MAGYARORSZÁGON – 88 magyar ember fagyott meg október óta! – III.

Akadnak léhűtők, akik halálukkal megzavarni merészelik a fidesz rezsicsökkentő bűbáját! De…Magyarország nem hagyja magát!

Mert…Mondhat bárki, bármit, ebben az országban jólét és biztonság uralkodik, mindenki remekül él a munkájából, jut mindenkinek étel, ital, fekvőhely, tisztálkodás lehetősége; télen remek meleg van, nyáron hűsölhetünk, olyan ez, mintha már Magyarország határain belül terpeszkedne maga a földi paradicsom!

Hungary's Prime Minister Orban attends a debate on the situation of fundamental rights in Hungary at the European Parliament in Strasbourg

Magyarország jobban teljesít! Minden nap, minden órában, minden percben ezt üvölti az összes idióta rádió és televízió! Erre van engedélyük, felhatalmazásuk, nekik ez a hír, a valóság… ez a közszolgálat!

De…Akinek nincs munkája, az szégyellheti magát, aki nem akar gyereket, az mehet az elmegyógyászhoz, s hogy végül, egy klasszikust idézzek; ha valaki mást gondol, ha valakinek mégsem volna elég, ami ma Magyarországon van: „akor menjünk le a pincébe, keressünk egy jó erős kötelet, meg egy viszonyleg erős gerendát és szöget, és kössük fel magunka. Csak én azt szeretném kérni azoktól, akik ezt próbálják önökkel elhitetni, évek óta ezt próbálják súlykolni az önök fejébe, hogy legalább járjanak elő jó példával. És ha ők már mind végeztek, akkor mi meg mégiscsak gondolkodjunk el azon, hátha nélkülük többre mennénk.”

09

Ez a köteles beszéd!

Nem a rém-hír-tv által cizellált, és a megtollasodott gázszerelőt vinnyogásra késztető műbalhé! Ez a köteles beszéd, Kövér László, ma még éppen házelnök felfoghatatlanul aljas szavai, melyek semmit sem veszíthetnek aktualitásukból, amikor őkelme milliókat bélyegezhet csalónak! …mást meg egyszerűen gennyedző sebnek nevezhet…

Mert – lássuk végre be – milyen egyszerű volna minden! Nélkülünk!

Könnyebb volna a siker, a győzelem, könnyebb volna, ha minden, mindig így maradhatna! A munka és megélhetés nélkül tengődők közmunkának álcázott cselédsorsot, meg gyenge képességű gyermekek felzárkóztatására írott tankönyvekből alap kompetenciákat kaphatnának.

A hajléktalanok és éhezők példás büntetést, meg gettókat kaphatnak, ahol távol tarthatóak maradhatnak a nyilvánosságtól! A gyermekek közül a kiválasztottak az esztendőben egyszer Balogbácsi ingyen-konyháján sóvároghatnának, és persze kapnának életkoruk szerint címzett cipősdobozt, mások levetett holmijával… Mind a negyvenegynéhányan!

De itt vagyunk, mi a gennyedző sebek, az ország szégyene, talán még mégsem nyolc és félmillióan…akik elrontjuk ezt a gyönyörű büszkeséget, elrontjuk, mert elronthatjuk a farizeusok hacacáréját!

A mai postaládánkba az alábbi üzenet érkezett:

„Tavaly ősz óta 88 honfitársunk halt meg kihűlés miatt – ezzel már több mint 1100-ra emelkedett azoknak az áldozatoknak a száma, akik 2010 szeptembere óta szenvedtek fagyhalált. Megrázó, hogy a szerencsétlenül járt emberek többsége nem is az utcán, hanem saját lakásában lelte halálát a hideg miatt. Ezekről a tragédiákról azonban a közszolgálati médiának hallgatnia kell, mivel az ilyen hírek elrontanák a Fidesz-kormány sikerpropagandáját.

07

A legnagyobb baj azonban az, hogy a Fidesz a tragédiák megelőzésében sem partner. Lukács Zoltán, az MSZP frakcióvezető-helyettese tavaly négyszer is kezdeményezte egy 10 milliárd forintos fagyhalál elleni pénzügyi alap létrehozását az MVM Zrt. 40 milliárdos profitjából. Ebből azokat támogatnák, akiknek lakásában díjhátralék miatt már nincs sem villany-, sem pedig gázszolgáltatás. A Fidesz frakció azonban minden alkalommal leszavazta a javaslat napirendre vételét.

Az MSZP hamarosan ötödszörre is benyújtja javaslatát a fagyhalál elleni pénzügyi alap létrehozásáról. Bízunk benne, hogy a Fideszben feltámad az emberség és végre segít megmenteni honfitársaink életét.”                                                                            

NSZ info

Eddig a levél, az üzenet. Némi naiv felvetés, szokás szerint a csattanója, némi hátha!

Hogy majd megváltoznak, megesik a szívük!

Feltámad bennük az emberség! Eszükbe jut az a 88 halott ember, 88 összekuporodott tetem, ahogy rájuk találtak, napokkal felfoghatatlan és értelmetlen haláluk után, fűtetlen vackaikban, a magukra csavart rengeteg rongy között. Vagy épp az utcán… A nagy rezsicsökkentés kellős közepén, amikor a világ összes gonoszától éppen készülünk megvédeni ezt a nyomorult hazát!

04

Hazát, amelyikben nem férhet össze a hatalmasságok jó ízlésével a nyomor, mások félelmetes didergése, a hajlék nélkül átcsavargott és végigmenekült éjszakák sora, ami közben képtelenek volnának a hatalmasságok elfogadni, hogy néhány falat, meg némi iható víz, hajlék… már erőt adhatna, értelmet a holnaputánhoz!

10Ugye, emlékeznek még azokra a hírekre, amik a téli tüzelővel embertársaikon segítő szocialista képviselőről és társairól szóltak? Akik, ha kell karácsonyfát, ha kell tanszereket, ha kell ételt osztanak a rászorulóknak! Hogy aztán a szegény fideszes tanácsnok gyomorforgatónak érezhesse a cselekedetüket! Szegény, szegény tanácsnok úr…

U.i.:

Ha van még egy kevés idejük, az emlékezésre, 88 ismeretlen ismerősünk halála okán? Olvassák végig gyermekkorunk legszebb meséjét! Idézzék fel, mert soha nem lehet késő! Ha pedig még soha nem olvasták, ne szégyelljék a könnyeiket!

A KIS GYUFAÁRUS LÁNY

Kegyetlen hideg volt, hullott a hó és már sötétedett; az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadonfőtt és mezítláb. Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette. Mert a papucs nagy volt, igen nagy – az édesanyja hordta valamikor -, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhanc szaladt el – azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik, a másikat pedig meg se találta a szegény kislány.

Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta: egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatulyát meg a kezében szorongatott. Egész álló nap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát se vettek tőle, és alamizsnát se adott neki senki: Éhesen és hidegtől reszketve vánszorgott tovább; szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő, hosszú szőke hajára, de nem is gondolt vele.

Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilvesztereste. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében.

03

Behúzódott egy zugba, egy kiszögellő ház sarka mögé, s maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban didergett, majd megvette az isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garast se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb, padlásszobájukban farkasordító hideg van, a tető hasadékain besüvít a szél, hiába tömték be szalmával meg ronggyal a nagyobb réseket.

Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa, csak egyetlenegy szál! Ha kihúzna egyet a skatulyából, odadörzsölné a falhoz, s meggyújtaná, a lángjánál megmelegíthetné a kezét! Végre rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a lángja! Fényes volt és meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét.

Csodálatos láng volt az! A szegény kis gyufaárus lány úgy érezte, mintha szép réztetejű, rézcsövű vaskályha előtt ülne – olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jólesett melegedni mellette! Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de abban a pillanatban kilobbant a gyufaláng, eltűnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszögletben egy gyufacsonkkal a kezében.

Elővett egy másik gyufát, meggyújtotta. Odahullt a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg: a kis gyufaárus lány beláthatott a szobába. Hófehér terítővel letakart, nagy asztal állt odabenn, finom porcelán edények csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával meg almával töltött sült liba illatozott. S ami a legcsodálatosabb volt: a sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel-villával a hátában, bukdácsolva indult a kislány felé. De jaj, megint ellobbant a gyufa lángja, s nem látszott más, csak a puszta, hideg fal.

Újabb gyufát gyújtott: fényénél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szobájában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a fa alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecskéket, amiket eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepp láng, és a sok karácsonyi gyertya lassan a magasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tündöklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, s lehullott; ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen.

gyufaarus

– Valaki meghalt! – mondta a kislány; emlékezett rá, hogy a nagyanyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég meghalt, egyszer azt mondta “Valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az isten színe elé.”

Megint odadörzsölt egy szál gyufát a falhoz, s egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és szelíden, hívogatóan nézett le kis unokájára.

– Nagyanyó! – kiáltott föl a kislány. – Nagyanyó, vigyél magaddal! Tudom, hogy itthagysz, ha a gyufa végigég, eltűnsz, mint a meleg kályha meg a sült liba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyfa! Ne hagyj itt, nagyanyó!

06

És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves nagyanyót; a sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó sohasem volt ilyen szép, ilyen erős. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele; magasra, igen magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség.

A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus lányt a házszögletben: kipirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne, megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek új esztendő reggelén, körülötte egy halom gyufásskatulya és sok-sok elégett gyufaszál.

– Melegedni akart szegényke! – mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörűséget látott, s milyen fényesség vette körül, amikor nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot.”

Hans Christian Andersen nyomán

ÚJ VÉSZKORSZAK MAGYARORSZÁGON – történet a fideszes földesúrról, aki nagyon fél! – II.

Lóci fél. Rettegés költözött az ő kicsiny szívébe, és persze vele retteg az egész pereputtya! S ha már így retteg, nem rest, hangot is ad az ő rettegésének! Hogy aztán vele retteghessen a birodalma, s a rettegés általi félelme lehetőleg mind több helyen biztosítsa a szabad és ingyenes véleményáramlást egészen április hatodikáig.

No comment!

Tud ő kitartóan rettegni! Ez a rettegés, ez a beköltözött félelem pedig rögvest eszébe juttatta azt a rengeteg szenvedéssel teli évet, amíg a gázszerelők keserves élete során megélni kényszerült… Szenvedett ő a szocializmusban, szenvedett nyilván Horn alatt, de leginkább Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai alatt szenvedhetett – talán senki nem maradt ki! (a szerk.) – és azok az évek, de különösen a zelmúlt nyócév megtanította őt a küzdésre.

Meg aztán a győzelemre is, a dicsőséges jelen, az Orbáni négy esztendő, a falu, meg persze az akadémia, a sport irányítása… és most tessék! Mikor végre minden olyan flottul kezd alakulni, jön ez a Mesterházy, beszél, beszél, fölemlegeti az ő verejtékes munkával hónapok alatt összehozott milliárdjait és egyetemi katedrával viccelődik az ő tudománya felett!

00015380

Aztán egy hang, ami persze, naná, hogy pontosan érthető, kötelet kíván helyezni az ő éppen csak növögető tokájára, s ezt ez a rettenetes ember, ez a Mesterházy nem ítéli el, sőt… erős a gyanú, hogy maga Mesterházy m o n d a t t a, hogy „kötelet Mészáros Lőrinc nyakába”!

Hát persze! A szemkilövető után jön az akasztó, a Mészáros Lőrinceket felakasztó Mesterházy! Jézusmária!

2

Lőrinc, Mészáros Lőrinc, Felcsút polgármestere retteg, és valljuk be, a VV6 regnálása idején ez nem kis dolog. Most rettegni, most félni, amikor egy ország a legújabb széria aktusait figyeli, nem kis teljesítmény, de persze ez a feladat egy néhai gázszerelőnek éppen testhezálló!

Apropó, Mészáros Lőrinc! Ismerik egyáltalán e varázslatos személyiségű „szaki” életét? Mert, ha nem, segítünk!

000781305-3200-200Mészáros Lőrinc gázszerelőként kezdte pályafutását Felcsúton, majd céget alapított, hajtott, robotolt, fuserált, és az évek során egyre tehetősebb vállalkozóvá vált! Úgy mondják, Felcsút, meg Alcsútdoboz gázszerelvényei M.L. monogramot viselnek! 2007-ben azonban majdnem csődbe ment! Az úgy történt, hogy Gyurcsány hazudott reggel, délben, meg este, aztán… persze hogy miatta, a dolgok kezdtek nem jó irányba haladni. Muszáj volt váltani! Ekkor kezdett emlékezni a legendás ifjúkorra, a méglegendásabb sporttársakra, így kezdett hivatásszerűen foglalkozni a focival, bár már korábban is – nyilván erőn felül, olykor a családtól megvonva a legjobb falatokat – folyamatosan szponzorálta a hazai csapatot, a Felcsútot.

Ha létezne megfelelő méretű falvédő, amit lelkes felcsúti asszonyok hímeznének, nyilván az alábbi legendává vált mondat is odakerülne az életkép köré:

“A kezdetektől fogva ott volt, nem csak akkor, amikor már az NB III-ban meg az NB II-ben tényező lett a csapat. Kijárt a meccsekre, tagja volt az egyesületnek, ott került kapcsolatba az edzésekre járó vezérrel!”  És a képen együtt nyelnék, meg köpnék éppen marokszám a szotyit , naná, hogy Orbán Viktorral!

000829859-2927-43-625

2007-ben Mészáros Lőrinc lett az akkor éppen durcásan a parlamentbe alig-alig járó fő-ellenzéki Orbán Viktor által alapított Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány elnöke! Mészáros Lőrinc, bár éppen anyagi nehézségek övezték, természetesen ezt is társadalmi munkában nyomta! Az alapítvány újabb és újabb földterületekkel bővült, Orbán minden kis földdarabot, nadrágszíj parcellácskát odaajándékozott, focipálya szépült a faluban, és a csapat feljutott az NB I-be.

20131106-meszaros-lorinc-es-orban-viktor25

(A cégek által felajánlható tao-pénzekből több milliárdot kapott az akadémia, a fenntartó alapítvány szakközép- és szakiskolát épített, és a kezelésébe került az alcsútdobozi arborétum is, amelynek közelében felújították a lerobbant sportszállót.)

Mészáros Lőrinc, a polgármester!

„1998 és 2002 között függetlenként tagja volt ugyan a felcsúti képviselő-testületnek, de ezután nyolc évet kihagyott. 2010-ben indult újra a képviselői posztért, immár fideszes jelöltként, és be is jutott a testületbe. A polgármester ismét a független Varga György lett, aki ezzel a harmadik ciklusát kezdhette el. De csak alig egy évig maradhatott hivatalban, mert egy, a választások után frissen módosított törvény alapján leváltották, és új választást írtak ki. A Fidesz első nekifutásra nem Mészárost akarta indítani Varga ellen, de mivel az első kiszemelt, a helyi iskola igazgatója nem vállalta a jelöltséget, Mészáros lett a favorit, aki végül 571-318-ra nyert Vargával szemben. A polgármesteri állásából azonban maximum befolyása származhat, milliók nem, ugyanis a polgármesteri tiszteletdíját 12 különböző helyi szervezetnek utalja, kap a polgárőrség, a védőnői szolgálat és a családsegítő is.”

292259963_640

Mészáros Lőrinc, a földbirtokos!

„A 2012-es fejér megyei földpályázatoknak Mészáros és a családja volt az egyik nagy nyertese. A Fejérben kiosztott földek 23,7 százalékát szerezte meg érdekeltségein, illetve családtagjain keresztül: Búzakalász 66 nevű kft.-je például összesen 984 hektárnyi kajászói, óbaroki, valamint váli földre nyert bérleti jogot.

Ehhez nyert még 94 hektárt a felesége, Mészáros Beatrix és 145-öt a testvére, Mészáros János. Ez azt jelenti, hogy az összes birtokot összeszámítva a Mészáros család esetén még papíron sem tartották be a kiírás egyik fő szabályaként húzott 1200 hektáros limitet. A Népszabadság számítása szerint a területalapú támogatásokból évi 70 millió forint folyik be a kasszájukba.”

f0000

Mészáros Lőrinc, a trafikos!

„A felcsúti polgármester környezete a trafikpályázatokon is a legjobb koncessziókat szerezte meg: az ország mind a 19 Auchanjában a felcsúti Mészáros család tagjai és érdekeltségei nyithattak trafikot. A hivatalosan “Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája” nevű adatbázisból kikereshető, hogy az Auchan hipermarketekben Mészáros János, Jére Csaba, Jére Attila vagy a Lando-ker Bt. nyit boltot. Mészáros János a felcsúti polgármester testvére. A Jéri fivérek Mészáros Lőrinc alvállalkozói, a Lando-ker pedig Mészáros László felcsúti alpolgármester – egyébként csupán névrokon – családjának a cége.”

Mészáros Lőrinc, az üzletember!

images

„Mészáros négy cégnek is a tulajdonosa, ebből csak egy működik veszteségesen, a felcsúti autójavítója. A feleségével közösen alapított Mészáros és Mészáros Kft., valamint a Búzakalász 66 mezőgazdasági kft. 2010 óta szárnyal. A 2011-ben alapított Búzakalász 66-nak abban az évben már 276 millió forint volt a nettó árbevétele, 2012-ben viszont már több mint egymilliárd forint. A zászlóshajónak számító Mészáros és Mészáros Kft. is durva növekedésbe kezdett: a cég 2010-ről 2011-re 853 millióról több mint kétmilliárd forintra javította az árbevételét, 2012-ben pedig már négy és fél milliárd forintot keresett.

Az építkezéssel foglalkozó cég 2011 óta több közbeszerzésen is indult, nagyrészt pedig nyert is. A közbeszerzési adatbázis szerint konzorciumi partnerként, négy másik céggel (köztük a Közgéppel) együtt részt vesznek például a Duna–Vértes közi hulladéklerakók közel négy és fél milliárd forint értékű rekultivációjában. Ezenkívül például Felsődobszán nyertek árvízvédelmi fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzésen, de Szekszárdon is részt vesznek a főcsatorna vízrendezésében. A Strabaggal közösen is nyertek egy másfél milliárdos közbeszerzést, szintén hulladéklerakók rekultivációjára. Bár a Mészáros és Mészáros Kft. 2001 óta létezik, először 2011-ben indultak közbeszerzésen. Azóta azonban rákapcsoltak, az elmúlt három évben 11 közbeszerzési eljárásban is részt vettek, nyolcon nyertek is.

meszaros-lorincz-mg-2381-d00017DC44409ad791793

A Népszabadság szerint a Mészáros és Mészáros Kft. taggyűlése az idén 800 millió forintos osztalékot szavazott meg a tulajdonos Mészáros Lőrincnek és feleségének. Az osztalékot az áprilisi felcsúti taggyűlésen a feleségével együtt szavazták meg maguknak. A vállalkozás 225 főt foglalkoztat, a bérköltség 157 millió forintot tett ki tavaly, így Mészárosék osztaléka közel ötször több az összes dolgozójuk bérénél.”

Eddig a legendás Mészáros Lőrinc élete! (Az idézeteket a gondosan gyűjtögető origo.hu oldaláról kölcsönöztük, utólag is köszönet érte!) Mészáros Lőrinc fő műve, amit mesterével épít a Makovecz Stadion! Klikk, és…Nézzen ott is körül!

Történt pedig, hogy a hét végi nagy baloldali dzsembori kellős közepén, Mesterházy Attila beszédje közben, valaki a parlamentben érezve magát, bekurjantott. Valamit… Mesterházy szerint börtönt… a harácsolónak! Telt, múlt az idő, és éppen… 24 óra múlva a közszolgálati média  tudni vélte, hogy a bekurjantó kötelet követelt a felcsúti polgármesternek, műve elismeréséül. És Lóci ennek okán fél annyira!

Fél és félelmét kinyilatkoztatta, ahogy kell!

Mészáros Lőrinc az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: Mesterházy Attila pártelnök “rólam és a munkámról beszélve, uszítva a hallgatóságot, helyeslően kommentálta egy bekiabáló MSZP-s dermesztő csatakiáltását”, amelyben az első sorokban ülő szocialista “Kötelet!”, vagyis akasztást követelt “a nevem hallatán”.

“Ezzel az ellenzék miniszterelnök-jelöltje olyat tett, amire nincsen mentség” – vélekedett Felcsút polgármestere, majd úgy fogalmazott: Mesterházy Attila “átlépett egy minden jóérzésű ember számára átléphetetlennek tartott határt, felháborodást és rémületet idézett elő nemcsak a családomban, szűkebb és tágabb környezetemben, de az egész országban”.

Mészáros Lőrinc szerint érthetetlen és elkeserítő a pártelnök magatartása, hiszen – mint írta – “egy olyan pártot képvisel, amelynek elődszervezete bizony elrendelt politikai gyilkosságokat ártatlan áldozatok ellen, helyeselve, védve, szorgalmazva az efféle felfoghatatlan embertelenséget”.

“De nem kell a régmúltba visszamennünk, hogy Mesterházy Attila és szövetségesei embertelenségéről meggyőződjünk, hiszen Gyurcsány Ferenc nevéhez közismerten a tömegbelövetés, Bajnai Gordonéhoz családok tucatjainak tönkretétele, öngyilkosságokba torkolló ellehetetlenítése fűződik” – áll a polgármester közleményében.

Itt tartunk most Mészáros Lőrinc félelmeit illetően. És a kampány persze még el sem kezdődött…

Mert ugye, az még véletlenül sem volt a választási kormánypropaganda része, amikor a derék Goebbels-tanítvány, Kövér házelnök, simán gennyedző sebnek nevezte Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt? És ugye, Gyurcsány nyilván nem kiabálta tele butaságokkal a sajtót, csak azért, mert a köteles ember személyesen üzent neki, pusztán a miheztartás végett?

Mészáros Lőrinc rettegésben él. De ahogy Csizmadia békamenetét ismerjük, előbb-utóbb jön majd egy jó kis felvonulás a felcsúti polgármesteri hivatal elé! Bayer majd röffent egy lezser köpetet a Széles médiában és Lóci megnyugodhat egy kicsit!

btk

Megvigasztalja őt az ő jóságos apucija, kap némi mutyit, ami ugyan csak részben az övé, de erről persze senki nem tudhat semmit!

Igaz?

u.i.: Történetünk folytatódik.

ÚJ VÉSZKORSZAK MAGYARORSZÁGON – történetek nem csak lelkes, nemzeti-újraválasztóknak! – I.

Marekné Pintér Aranka, no meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felett csúf fekete fellegek gyülekeztek. Ezt írtuk, alig négy hónappal ezelőtt…  images Még maga Orbán Viktor is elégedetlen volt! És cselekednie kellett!

Botka László ( MSZP, Szeged ) emlékezetes facebook bejegyzése pedig országos megdöbbenést keltett:

  • Na, végre! Eddig a fideszes oktatási úthenger „csak” azt érte el, hogy a tanár nem mert az igazgató, az igazgató a területi KLIK vezető, ő pedig az országos KLIK fejbólintása nélkül dönteni. Most újabb láncszem kerül ebbe a gyönyörű füzérbe: Marekné Pintér Aranka, 120 ezer magyar pedagógus munkáltatója ezentúl várhatja a miniszteri biztos fejbólintását is. Tessék mondani, ha naponta csak egyetlen megoldandó „ügy” keletkezik minden iskolában – hány év alatt sikerül ezeket elintézni?!

A bejegyzés után magunk is kutatni kezdtünk, és megpróbáltuk feldolgozni a feldolgozhatatlant! Na de…Hogy Marekné szombathelyi gyökerekkel rendelkezik, azt álmunkban sem gondoltuk volna! Pedig így volt! Mondhatni, Szombathelyen ringott a bölcső…Ezek után talán nem véletlen, hogy még inkább érdekelni kezdett bennünket a téma!

„Marekné Pintér Aranka egy Veszprém megyei faluban, Városlődön született. A veszprémi Lovassy gimnáziumban érettségizett, majd a szombathelyi tanárképző főiskolán végzett magyar-orosz szakon!!! Igen, Szombathelyen! És persze már akkor is figyelemre méltó jelenség volt! A gimnáziumban kitűnő tanulóként érettségizett, a főiskolán pedig népköztársasági ösztöndíjas lett. Naná! Ahogy egy interjúban elmondta: mindig is tanár szeretett volna lenni, de a személyisége olyan, hogy már nagyon korán különböző vezető szerepekben találta magát. A főiskolán is ő volt a tanulmányi felelős.”

Marekné egy olyan szervezet elnökeként kezdett tevékenykedni, amely 3 ezer intézményt, 1,2 millió tanulót és 120 ezer pedagógust érint, amelynek még a névhasználata ellen is komoly tiltakozási hullám indult, de ez persze a mai napig nem gátolja a KLIK-et a megfeszített munkában! A KLIK pedig KLIK maradt!

klebi1“Tiltakozik a Klebelsberg név használata ellen az egykori kultuszminiszter unokahúga. Gróf Klebelsberg Éva már többször jelezte a szaktárcának, hogy engedélye és jóváhagyása nélkül bitorolják nevét, de érdemi választ eddig nem kapott, ezért a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult jogorvoslatért. Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárnak tavaly július 16-án címzett nyílt levelében gróf Klebelsberg Éva kijelentette: “a Klebelsberg nevet, sem a gróf Klebelsberg nevet, mint Magyarországon jól használható értékes brandet ne használjátok az engedélyem nélkül. … Az új szervezet szellemisége (Ti: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) nem gróf Klebelsberg Kunóra, a nagy kultuszminiszterre emlékeztet, inkább egy pedellus-szakszervezet kisstílű végrehajtó szervezetére. Javallom pl. Aczél György nevének használatát az Intézményfenntartó élére!”

A KLIK tevékenysége nyomán rengeteg ijesztő hír érkezett az ország különböző pontjairól. Néhol a táblakréta fogyott el és egyszerűen nem volt mivel írni a tanítóknak. Másutt az iskolák korábban használt fénymásolóihoz, nyomtatóihoz nem lehetett festékkazettákat venni, a tanárok a saját jövedelmük terhére szaladgáltak a városokban és rendeltek fénymásolatokat, ha a tanítási gyakorlatukhoz erre volt szükség. Miközben a KLIK által megvásárolt és az iskolákba kihelyezett új eszközök beüzemeléséhez nem tudtak szakembereket biztosítani! A régi géppark nem működött, az új nem működhetett. Szabályozták az iskolai telefonálások rendjét is, ami azt eredményezte, hogy az iskolák vezetékes telefonjai nem voltak/lettek alkalmasak, csak földi hívásokat bonyolítani. Ha egy diákkal probléma, netán iskolai baleset történt, a nagyrészt mobil telefonon elérhető szülőket csak a saját mobil készülékükről hívhatták a pedagógusok! Egyre több és több problémát jelentett és jelent ma is a szervezet! Nem soroljuk tovább!

A szombathelyi ARANYHÍD botránya minden jóérzésű embert letaglózott!

Éppen e problémák legyőzése érdekében döntött Orbán Viktor a miniszteri biztos kinevezéséről. A felkért személy Dr. Szabó Balázs lett. A kormany.hu szerint az alábbi feladatkörrel: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mint központi hivatal szervezeti működésének áttekintése, a központi közigazgatási szerv eredményes és hatékony működése! Ő lett a szükséges fejlesztési javaslatok megvalósításáért felelős miniszteri biztos. Megbízatása 2013. 09.15-től  2013. 12. 14-ig tartott.

babineni

Miniszteri biztos lett, ő is, igen, ugyanott, ahol Bábiné Szottfried Gabriella, írásunk nyomán több, mint 25 ezer ember kedvence, aki szerint: „SZÉGYELLJE MAGÁT, AKINEK NINCS MUNKÁJA!”
Dr. Szabó Balázs, Bábiné “biztostársa” elvégezte a munkáját. Szabó úrról sajnos nem találtunk fotókat, így most is kénytelenek vagyunk beérni Bábiné bájos tekintetével…

Dr.Szabó Balázs eredményességéről az INDEX épp a közelmúltban számolt be: „Tavaly szeptemberben kapott megbízást Szabó Balázs, a Magyar Közút Zrt. korábbi informatikai igazgatója, hogy tekintse át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) eddigi tevékenységét, és fejlesztési javaslatokkal segítse a hatékonyabb működést. Miniszteri biztosi kinevezéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) nem fűzött magyarázatot, viszont sokan tudni vélik, hogy az ötlet egyenesen Orbán Viktortól jött, mert a miniszterelnök elégedetlen volt az állami kézbe vett közoktatási rendszert irányítani hivatott mamutszervezettel. Szabó Balázs három hónapos szerződése december közepén lejárt, megbízását nem hosszabbították meg.

Az Index információi szerint nem azért váltak meg a magát a munkába nagy energiával belevető informatikai menedzsertől, mert megoldódtak a KLIK működési problémái, hanem azért, mert rövid működése során olyan jelentéseket készített, amelyekben túlságosan élesen és kertelés nélkül írta le a számos belső interjúra, adatgyűjtésre alapozott megállapításait.”

Szabó Balázs tehát repült, Aranka maradt! Tobzódik! Élvezi amit csinál!

zumbaranka Marekné, mint tudjuk, sportol, táncol,  a zumba szerelmese. Úthenger technikájának egy gyönyörű példájáról a minap értesültünk! A most következő történetet csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk! Souvenir!

 ( http://atlatszooktatas.cink.hu/)

KLIK-botrány Marekné egykori iskolájában

Hiába volt első ciklusa látványosan eredményes, hiába támogatta pályázatát egyhangúlag minden érintett, a KLIK nem volt hajlandó másodjára kinevezni az egyedül pályázó iskolaigazgatót a KLIK-vezető, Marekné Pintér Aranka szülőhelyén, Városlődön és még csak megindokolni sem akarják a döntést. A helyiek személyes vagy politikai megfontolásokat gyanítanak, és azt ígérik, hogy nem törődnek bele a dologba. KLIK-botrány Marekné egykori iskolájában Az 1400 fős lakosságú Városlőd egyetlen iskolája, a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (és kislődi tagintézménye) egyfajta helyi oktatási központként számos környékbeli kistelepülés gyerekeit szolgálja ki. Előző igazgatóját, Holczer Gábort 2008-ban nevezte ki a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete, az előző tanév végén, idén június 30-án járt le a mandátuma. A számok azt mutatják, hogy eredményes vezetőnek bizonyult. A különben igencsak szűkös keretből gazdálkodó kistelepülési intézmény Holczer igazgatóságának 5 éve alatt 54 fejlesztési és programpályázatot tudott megnyerni az iskola. A tanulói létszám – a többszöri átszervezés ellenére, az országos demográfiai trendekkel dacolva – jelentős mértékben emelkedett, az iskola vonzóbbá vált, még a sokkal nagyobb Ajkáról és Herendről is járnak be gyerekek Városlődre. Ehhez hozzájárulhatott, hogy a délutáni kínálat is kibővült: 17 szakkör indult el az elmúlt években (képzőművészet, színjátszás, nemzetiségi tánc, hangszeres oktatás), ebben az évben elindult az aerobik, a karate és az angol szakkör is (a nemzetiségi iskola német nyelvtanító profilja mellett az angol oktatás csak ilyen keretek között biztosítható). A ciklus elején még csak tanulószoba működött, mindössze 16 fő számára az épületben és egy kilométer távolságra kellett menni ebédelni, jelenleg van napközi, az egyik addig kihasználatlan ingatlanrészt pedig étkezővé alakították. A padláson funkciótlanul heverő tárgyakból iskolamúzeumot rendeztek be, informatikai fejlesztéseket is tudtak finanszírozni pályázati pénzekből (Városlődre 6 interaktív táblacsomag és 19 számítógépcsomag, 4 interaktív tábla és 8 számítógép érkezett) és kültéri sportpályáját is építettek. Tavaly megkapták az ökoiskola címet és ebben a ciklusban fordult először elő és vált viszonylag rendszeressé, hogy az iskola tanulói tanulmányi és sportversenyek országos döntőjébe kerültek. Májusban írták ki az intézményvezetői pályázatot és Holczer volt az egyetlen induló. Támogatta pályázatát a szakszervezet, a német nemzetiségi önkormányzat, a diákönkormányzat valamint – teljesen egységesen, egyetlen ellenszavazat nélkül – a Szülői Munkaközösség és – ugyanilyen arányban – az iskola alkalmazottai is, továbbá a városlődi önkormányzat. Furcsa volt ugyanakkor, hogy a jelöltnek a KLIK ajkai tankerülete előtti meghallgatásán állítólag arról is számot kellett volna adnia, mit gondol a KLIK munkájáról (Holczer forrásaink szerint előzőleg több tankerületi értekezleten is kritikus megjegyzéseket tett a szervezet munkájával kapcsolatban). maxresdefault Augusztus elején min