BOLOND, AKI NEM SZÜL! – orvost javasol a fideszes demográfus két szingli pletyka között

Az ember egyszer mindenkinek örömet szerez: azzal, hogy megszületik! Felcseperedik, aztán, mint a virág, a gyümölcs, kivirul, beérik, felnő, végül a dolgok rendje szerint elfárad, megöregszik és…

( De mindaddig, amíg élnek a szülei, – ha még élhetnek! – gyermek maradhat! Ez a hála, az ajándék az élet lehetőségeiért! Ezért a ragaszkodás, szüleink mindenáron való erősítése, életben tartása, a család ölelése, olykor a lehetetlen legyőzése árán is! Hogy még gyermekek maradhassunk… Mert ettől család a család! És nem a statisztikai adatoktól!)

004

Gyermekek.

Magyarország teljes népességének alig 18 százalékát jelentik. Alig több, mint másfél millióan vannak. Ráadásul ez a magyarság reprodukciós képességének csak alig, a fele! Az életben hagyottak…

A fenntarthatóságunk állapota, részben a fennmaradásunk forog kockán a hiányuk okán. Hogy mégis mi vár ránk, arra próbált választ kapni a műsor vezetője egy minap a közszolgálatiban elhangzott beszélgetésben. Dr. Pongrácz Tiborné, a közismert, (és legutóbb éppen Navracsics Tibor által augusztus 20-án elismert) demográfus, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgató-helyettese így válaszolt:

Aki nem akar gyereket, az meg is érdemli, hogy pszichológushoz vagy pszichiáterhez menjen!

Aki gyermekként szülei lassú elmúlásával, marasztalásával, a gyermekvállalást lehetetlenné tevő anyagiak hiányának terhével, és a mindennapi megélhetés jelentős problémájával bíbelődik, bizony megrökönyödik e mondat hallatán!  Ismét egy gondolat-sor, amit mintha éppen ellenünk sikerült volna kimondani! Akkor is, ha – tételezzük fel, kegyesen –  a tudós asszony eredendően, talán éppen értünk próbált kiáltani!

1533949_583701135038297_1804660098_n

A neves demográfus szerint félő, hogy előbb-utóbb elfogadott életforma lehet a gyerektelenség, ahogy már Németországban is az. ( Ezt persze úgy állította, mintha igaz volna! ) Ezután Dr. Pongrátz Tiborné felidézett egy 92-es nemzetközi kutatást, – szeretjük a friss adatokat! – ahol a magyarok 92 százaléka azt mondta, hogy jobb annak, akinek van gyereke, míg a németek 92 százaléka éppen azt mondta, hogy annak jobb, aki nem vállal gyereket!

Aztán a konklúzió, a 2013-as adatok felsorolása váratlanul elmaradt így a közismerten többgyermekes műsor-vezetőnő magára hagyta a demográfust, és kecsesen átsétált a stúdió másik részébe egy divattervezőhöz…

Persze, mint mindig, a közszolgálati (sic!) televízió most is ugrott egyet a nyomorultaktól a szinglikhez, a celebekhez, meg a hozzájuk hasonló perverz különlegességekhez… jöhettek a divathírek, a fogyókúra, meg a villavilág… Csak a mondat maradt velünk, meg a hangsúly, az egész napot elrontó álnokság:

Aki nem akar gyereket, az meg is érdemli, hogy pszichológushoz vagy pszichiáterhez menjen!

Mindezek után nem tehettünk mást, és kutatni kezdtük a demográfus korábbi megnyilatkozásait, mert érteni szerettük volna, miért is volt szükség itt és most erre a lehetetlen üzenetre?

2014-ben…

Amikor a nyolcvanadik életévét betölteni igyekvőt hagyja meghalni a magyar egészségügy; amikor fogatlanná válnak fiataljaink, mert a foghúzás egyedül ingyenes; amikor a mai napig gyógyszerrel kezelik és teszik tönkre mindazok életét, akiknek csak nyugalom, és megélhetési biztonság kellene egy boldogabb élethez, a hatalom varázsolni kezd, kiragad egy ostoba mondatot, ezzel hárítva át egyértelmű felelősségét!

Üzenet ez a javából!

De íme néhány korábbi nyilatkozat a demográfustól:

„A jelek szerint a születésszám 2013-ban újra történelmi mélypontra került, jóllehet az utolsó nagy létszámú nemzedék nemsokára kifut a szülőképes korból. Ha nem történik változás, egyre kisebb nemzedékek egyre kevesebb gyermeket fognak vállalni, és 25 éven belül még a legoptimistább előrejelzések alapján is 9 millió alá esik a népességszám.”

„Történelmi mélypontnak számít a 2011-ben regisztrált 88 049 születésszám – legalábbis ez volt a hivatalos statisztika által mért legalacsonyabb érték eddig hazánkban. Némi bizakodásra adott okot, hogy a rákövetkező évben, 2012-ben 90 269 gyermek született. Sajnos a 2013-as év eddigi adatai a 2011-es helyzetet állandósítják, azaz a születések száma ezúttal sem éri el a 90 ezres lélektani határt!Az már most tudható, hogy 2013 január-október között kevesebb baba született, mint tavaly ugyanekkor.”

001 pobgrácztiborné

„Magyarországon érdekes módon a középfokú végzettségű nők, különösen az érettségizettek gyermekvállalási hajlandósága a lehető legalacsonyabb, tehát nem a diplomás nők számának növekedése miatt csökken a születésszám. Ez régóta így van, aminek az okát csak találgatni lehet”

Szeretnénk találgatni?

„A halogatás, a tervezett és a vállalt gyerekek számának különbsége legalább annyira egzisztenciális okokra, mint a megfelelő párkapcsolat hiányára, azaz az elmagányosodásra vezethető vissza. Csökken a házasok száma, és nő az élettársaké, ám összességében kevesebb a párkapcsolat, azaz megnőtt az egyedül vagy tartós párkapcsolat nélkül élők aránya. A folyamat kevesebb gyermek születésével is jár, már csak azért is, mivel a házasságok termékenyebbek az élettársi kapcsolatoknál.

002

Másrészt a magány növekedését jelzik a 2011-es népszámlálás adatai, miszerint tíz év alatt 50 százalékkal nőtt az egyedülálló háztartások száma a 30–59 évesek körében” – fejtegeti a demográfus, hangsúlyozva, hogy az egyedülállók kategóriájába ráadásul nemcsak az egyszemélyes háztartások tartoznak.

„A termékenységi mutatók romlása mögött Magyarországon egyértelműen kimutatható a családi állapot változása. Megfordultak az arányok: ma annyi szülőképes korú nő él házasságon kívül (62 százalék), mint amennyien 1990-ben házasságban éltek.

003

A házasságkötések száma hosszú idő óta csökken, az elmúlt évtizedek mélypontját a 2010. év jelentette, amikor 35 500 házasságkötés történt. Viszont a 2011-es népszámlálás adatai szerint száz 15–49 éves házas nőre 179, míg az élettársi kapcsolatban élőkre csak 120 gyermek jut, a különbség másfélszeres. Egy modellszámítás eredménye szerint, ha a szülőképes korú nők 2001. évi családi állapot szerinti összetétele megmaradt volna, akkor 2011-ben az alacsony születési arányszámok mellett is mintegy egyharmadával több gyermek jött volna világra (117 300 gyermek). Ezzel szemben ma már a párkapcsolatok közel 30 százalékát alkotják a jóval bomlékonyabb élettársi kapcsolatok, és a babák 45 százaléka házasságon kívül születik.”

20130819_Pongratz_TiborneA neves demográfus, Dr.Pongrácz Tiborné, miután átvette kitűntetését Navracsics Tibortól, a második Orbán-kormány közigazgatási és igazságügyi miniszterétől, szóval, mindezek után természetesen gondosan hozzátette, hogy mindezekért a változásokért Bajnai Gordon, meg a Bokros csomag tehető felelőssé! Mi és ki más? Hűség ez a javából, nemdebár… elvhűség! De idézzük őt pontosan:

„Legutoljára 2009 és 2010 között volt egy kiugróan nagy születésszám-csökkenés, amikor 96 ezerről 90 ezerre apadt a születésszám, amiben a Bajnai-csomag is közrejátszhatott, hiszen ekkora mértékű, tartós visszaesést egyik évről a másikra csak a Bokros-csomag bevezetését követően mértek 1996-ban.”

Tetszenek érteni? Orbán jön és szülnek, Bajnai, meg Bokros idején nem szülnek a nők! Vagy, hogy is van ez? Bizony, minden megeshet az Óperencián túl, Demagógiában… Ám a kritikus mondat mégiscsak most, 2014. január 21-én hangzott el!, hogy kvázi most mégsem szülnek a nők!

Nem győzött korrigálni a szerkesztő!

Aki nem akar gyereket, az meg is érdemli, hogy pszichológushoz vagy pszichiáterhez menjen!

Dr.Pongrátz Tiborné egy másik fontos idézetét azért még szívesen megosztom olvasóimmal, mely így szól: „A születésszám földrajzi eloszlása tekintetében megállapítható, hogy Budapest, Dél-Alföld vagy a Dunántúl jelentősen elmarad a fejletlenebb régióktól. A cigány népesség által sűrűbben lakott területeken – így Dél-Baranyá­ban, Borsodban, Szabolcsban, Hevesben, Nógrádban – az átlagosnál magasabb a születésszám, és az elsőgyermekes anyák átlagéletkora is ott a legalacsonyabb.

006

Bár ezeken a vidékeken is csökkent a termékenység, de még mindig nagyon fiatalon, szinte gyerekként szülnek a nők, amiben a megélhetési szempontok is közrejátszanak, és az is igaz, hogy ez a felfogás nemcsak a cigány népességre, hanem a mélyszegénységben élő rétegekre is jellemző.”

Ha velős sommázatként csak azt írnám: ennyi!, nyilván megrökönyödnének, hogy akkor miért volt fontos ez a mostani vezérgondolat, néhány hónappal a választások előtt? Miért rúgtak egy hatalmasat a gyermek és család után hiába sóvárgók szívébe? Azoknak, akik szerintük “nem akarnak” gyermeket…

Aki nem akar gyereket, az meg is érdemli, hogy pszichológushoz vagy pszichiáterhez menjen!

De,aggódhatunk, vajon mi lesz a tudós asszonysággal, meg az apparátussal,  ha e rendkívül árnyalt mondat után cirka egy évre mégis nekilódul az édesanyák szülési kedve?