MINISZTERI DOSSZIÉ I. – barátok és polgári körök hálózatában

Tudják, mi a barátság? A barátság összetett, támogató emberi viszony. Tartalma és meghatározása koronként és kultúránként eltérő, valamint az alanyok társadalmi helyzete és személyiségjegyei is befolyásolják. A barátság egyéni vonatkozásban lelki, vagyis érzelmi, anyagi és kognitív erőforrás. A barátság az egyik emberi kapcsolat, mely emberek között alakul ki több örömteli találkozás, beszélgetés által. Jellemzi a kölcsönös elfogadás, rokonszenv, szeretet, bizalom, szövetség, együttérző képesség, nyitottság, törődés.

Márai Sándor így pontosította:

„Néha már gondoltam arra, hogy talán a barátság is hasonló kötés, mint az ikrek végzetes összetartozása. A hajlamnak, rokonszenvnek, ízlésnek, műveltségnek, indulatnak különös azonossága összekötöz két embert ugyanabba a végzetbe. S hasztalan csinál az egyik bármit a másik ellen, mégis közös a sorsuk. S hiába menekül egyik a másik elől, mégis tudnak egymásról minden lényegeset. S hiába választ egyik új barátot vagy szeretőt, a másik titkos, íratlan engedélye nélkül nem tud szabadulni ebből a közösségből.”

És azt tudják, mi az a „National Security Risk”? – Így nevezik azt a bonyolult helyzetet, ami akkor adódhat, ha egy vezető, magas rangú politikus, egy miniszter különös kapcsolatokba bonyolódik. Ahogy ő mondja, barátságokat épít, odaáll általa kiválasztott emberek, ideológiák, élethelyzetek mellé, támogató, vagy ahogy ő mondja kedvesen, harcostárs, bajtárs, jóbarát lesz. Barátságnak nevezi, amikor szimpátiájával, társaságával és általa elintézhető támogatásokkal igyekszik kedveskedni az illetőnek. Kivételez, persze puszta szimpátiából, önzetlenül.

Olykor a magáénak érzett közösből.

Aztán amikor arról az illetőről különös dolgok kezdenek kiderülni, néhány kívülálló számára furcsává, követhetetlenné válik a kapcsolatuk. Mert mások számára komoly kockázatot rejthet a fentiek barátsága!

„National Security Risk” – vagyis, nemzetbiztonsági kockázat.

De vajon el tudják-e képzelni, hogy ma egy magyarországi miniszter olyan idegenben élő magyar származású embert támogat és nevez barátjának, akit lakhelyén felforgató tevékenysége miatt hatalmas ellenszenv övez, akit fasizmussal, nacionalizmussal és nyílt antiszemitizmussal vádolnak?

El tudják képzelni, hogy Magyarország kormányában jelentős pozíciót töltsön be egy olyan ember, aki közvetlen, mondhatni napi kapcsolatot tart fenn a hivatalosan is náci portálként jegyzett magyarországi média tengerentúli gazdáival? Vagy ahogy manapság elegánsan illik ezt zengeni, alaposan gyanítható, hogy kapcsolatrendszere kiterjed a szélsőjobboldali hírportálhoz köthető körökre?

Lehet kapaszkodni!

A Kanadai Magyar Hírlapban különös cikkre lehettünk figyelmesek, még január végén. Egy bizonyos Lázár György sajátságos kirohanást intézett Dr. Papp Lajos szívsebész, emeritus professzor, egyetemi tanár személye ellen. Az évek óta önmagát csak gyógyítóként, a nemzet lelkiismereteként aposztrofáló, világszerte elismert orvosi múlttal rendelkező Papp Lajost nemes egyszerűséggel újfasisztának bélyegzi, miután a hírneves előadó egy nyári, amerikai ünnepség leendő résztvevőjeként a közelmúltban megjelent a rendezvény beharangozóiban. A KMH publicistája különböző aspektusból fejezi ki nemtetszését a professzor utazásával kapcsolatosan, felrója neki, hogy miután ő, mármint az újságíró nem igazán ismeri a szívsebészi pálya eredményeit, nyilván sem a gyógyításhoz, sem magához a sebészethez nem konyít! (Ez jellegzetes megmozdulás egy valamihez egyáltalán nem értő, tájékozatlan zsurnaliszta tollából!) Kifejti, hogy az erdélyi író, Wass Albert méltatásával Papp Lajos nyílt közösséget vállalt a háborús bűnösökkel, maga is nyilván gyilkos, újfasiszta kapcsolatokkal rendelkezik, tehát a kanadai hatóságok radarernyőjén található, ún. nem kívánatos személy, persona non grata!

El tudják képzelni a Kedves Olvasók, hogy Dr. Papp Lajos Amerikába való szerepléseit kikönyörögte, majd évek óta egy olyan személy intézi, a saját érdekeinek megfelelően, akiről a cikkíró megjegyzi, hogy közismert szélsőjobboldali kapcsolatokkal rendelkezik? Olyan személy, aki korábban kinevezte magát a New Yorki Polgári Kör vezetőjének, és ugyanakkor felháborodottan tiltakozott a Magyar Gárda feloszlatása ellen?

El tudják képzelni, hogy az az ember, ott, Amerikában, az amerikai magyarok többségét megosztva, élvezve fidesz-közeli kapcsolatrendszerét, nyíltan felvállalva a Magyar Gárda, a szélsőjobboldali Kuruc-infó működtetőinek barátságát? Rendszeres kapcsolatot ápolva a „fideszhez egyáltalán nem köthető” CÖF vezetőivel, a Magyar Hírlapot birtokló Széles Gáborral, a Bétex vezér Csizmadia Lászlóval, Orbán Viktor udvari plajbászával Bayer Zsolttal, a Magyar Szovjet Baráti Társaság korábbi vezetőjével, a Demokrata  tulajdonosával, Bencsik Andrással, részvételeivel erősítve a Békemeneteket, és ezek után kussol?

Mint a szar a fűben!

El tudják képzelni, hogy az amerikai útjait évek óta nagybetegen is felvállaló Papp Lajos mellett egyetlen szót nem szól, nem tiltakozik, és főleg nem érvel? Aki korábban remekül használta Dr. Papp Lajos nevét és személyét egyéni ambícióihoz? Végighordozta az amerikai magyarság nevezetes helyein, hogy honlapjain, mint skalpgyűjteménnyel dicsekedhessen e találkozókról!

El tudják képzelni, hogy ez az ember tűri és tétlenül nézi a magára maradt szívsebész elkeseredett válaszát, vergődését, miközben a Kanadai Magyar Hírlap és az Amerikai Népszava olvasói kommentjeikben százával mocskolják és taposnak rendre a köztiszteletnek örvendő orvos lelkébe?

Mert szinte hihetetlen hogy önszántából kussol!

Nem kell tovább találgatni! Ez az ember a magyar miniszter barátja, s ami ennél rosszabb, hogy a magyar miniszternek ő is a nyilvánosan felvállalt „nagyszerű barátja”! Barátságuk a 2002-ben  a Polgári Körök alakításának időszakában gyökeredzett, s mára behálózza a miniszter úr tevékenységét. Még elgondolni is veszedelmes, vajon miféle felelősséggel!? Mert olykor, lehet, nem csak naptárak készítésében, azok Stefánia palota béli megünneplésében és Lobogó-dal gyártásban telnek együtt töltött pillanataik!

Vajon, mi minden még, amiről olykor tájékozódhat  a New Yorki Polgári Kör vezetője, aki ápolja a Magyar Gárda és a Kurucinfó vezetőivel a kapcsolatait, persze, pusztán évtizedes barátságból, amikor együtt töltik az időt a magyarországi miniszterrel?…

Merthogy az az ember, aki nem volt képes megvédeni és szót emelni Dr.Papp Lajos mellett, az őt ért nemtelen támadások miatt, nem más, mint Szilágyi Ákos, a hírhedt New Yorki, aki természetesen magyar állampolgár, ha kell Amerikában, ha kell Magyarországon őrködik, nehogy érthetővé váljanak ott és itt a legegyszerűbb dolgok!

Aki pedig az ő nagyszerű barátja – ki más?! – aki legutóbb Szilágyi rendelkezésére bocsájtotta a Stefánia Palotát, hogy Lobogó dalát – amit azóta sem játszik egyetlen rádióállomás sem – előadhassa, és képes falinaptárját – melyen piros, fehér és zöld almák vigyorognak – bemutathassa: Hende Csaba, Magyarország Honvédelmi minisztere, reménybéli vasi országgyűlési képviselő, aki előszeretettel sertepertél sehová nem vezető hidak, két szintet elért kórházak és egyéb attrakciók átadásán!

hcshhh

Vajon miféle mutyik lapulhatnak még Hende Csaba és Szilágyi közös tarsolyában?

“New York magyar gárdistái 

Üdvözletét küldi a Magyar Gárdának a New York Polgári Kör, amelynek tiszteletbeli tagja Hende Csaba, Szájer József és Bayer Zsolt is, s amelyet kitartásra buzdított levelében Orbán Viktor. Vezetője televíziós csatornát működtet, amelyen Kossuth téri antiszemita beszédeket játszottak le, szimpatizánsai tavaly ősszel árpádsávos zászlókat és fegyvereket kerestek a New York-i magyar könyvesboltban. 

A New York Polgári Kör vezetője, Szilágyi Ákos fogtechnikus. A kör 2002. június 24-én jegyeztette be magát a Demokrácia Központnál, amelynek vezetésével Orbán Viktor Hende Csabát bízta meg, és arra szerveződött, hogy “a baloldali túlsúlyban lévő média által elhallgatott hírekről” tájékoztassa a polgári köröket. A New York Polgári Kör – állítása szerint – “szervesen tagozódott be ebbe a kommunikációs rendszerbe”. 

A tagozódás valóban sikerült: a magyarországi eseményekkel párhuzamosan szerveztek tüntetéseket New York utcáin, ahol Gyurcsány miniszterelnökről számos felirat volt olvasható, közülük a legszelídebb: “Pszichopata állat, börtönben a helyed.” Mindezt összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy “egy bizonyos, jól körvonalazható értékrend mentén tevékenykednek”, “pusztán a jobbító szándéktól vezérelve”, “a keresztény polgári értékek megörzéséért, gyakorlásáért s adott esetben felélesztéséért”. 

cserkesz_01

Hende Csaba, a polgári körök főkoordinátora 2003. október 10-én meg is látogatta New Yorkban a polgári kört, rendezvényén felszólalt, egyúttal tiszteletbeli taggá választották.”

„National Security Risk”? Szerintük nyilván nem az! Az ő elképzeléseik szerint kizárólag Mesterházy Attila, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon jelent nemzetbiztonsági kockázatot. De óva intek mindenkit Hende és barátai kapcsolatrendszereitől. Bárki könnyen úgy járhat, mint Papp Lajos professzor, aki bánatában elhatározta, hogy soha többé nem utazik az amerikai magyarok közé.

Pedig inkább volna kit büntetnie, idehaza, azok közül, akik olyan jól megférnek ebben a maguk mutyizta világban!

Folyt.köv! Íme:

borosspeterkep2Jobbágy – jellemezte korábban Hende Csabát Boross Péter egykori miniszterelnök, ezt az MDF alelnöke egy mondattal egészíti ki: “ő az, akinek hűbérúr kell, ez az életeleme, csak így tud dolgozni.” Utal arra, hogy korábban Dávid Ibolya volt a hűbérura, most pedig Orbán Viktor.

Hende úr varázslatos kalandjainak történeteit hamarosan folytatjuk!