2016

2016 – Szombathely Boldog Új Éve !/?

Már csak hármat kell aludnunk! Három évet! Állítólag! Azután Szombathelyen végre kimondhatatlanul boldogok lesznek mindazok, akik fontosak – a szorgos templomba járó hívek, vagy éppen a megrögzött focirajongók.

penn_class2016_final_lowres-3

Lesz ligetes sétatér a forgalmas főút városba torkolló csomópontja helyén, amúgy templomtól templomig; meg bazi nagy stadion, sőt komplexum, amiben mégiscsak jobb lesz álmodozni, mondjuk a foci – másodosztályról! Lepapírozták, közvetlenül a választások előtt…! Itt már minden fix!, A Haladás – sportlétesítmény szerződésére aláírások kerültek, Jorge Mario Bergoglio jön-jön-jön és kész! s Veres püspök szerint az állam kötelezettsége is kötelesség, fizetni fognak mindent, amit Szent Márton, meg Ferenc nevében lehet felcicomázni!

8230412-444312-billboard-advertising-new-year-2016

Már csak hármat kell aludnunk! Három évet! Állítólag! Azután Szombathelyen végre kimondhatatlanul boldogok lesznek mindazok, akik fontosak – a szorgos templomba járó hívek, vagy éppen a megrögzött focirajongók.

Szombathely lakosságának az az egyébként jóval nagyobb része, akik sem nem hívő katolikusok, sem nem vehemens sport – és focirajongók, elbújhatnak, vagy jobb, ha szedik a sátorfájukat, a továbbiakban semmi keresnivalójuk ebben az örömmámorban úszó városban! Kár volna elrontani “azok” szépen kitervelt játékát.

10450836_278817892326218_788912199725905152_n

2016 – az élettel összeegyeztethetetlen sérülések utáni újabb újraélesztési kísérlet

Az újjáélesztés az „orvosi szakma” különleges területe. A legkülönösebb és talán a legfelelősségteljesebb ág, mely olykor hihetetlen magasságokba emeli művelőjét. Mivel, csak pillanatok maradnak a döntésre. A felelősségről és a szakmai felkészültségről szól itt minden. A laikus számára ez kétségtelenül csak egy akció.

A szakember képes különbéget tenni az élet és a halál között.
„Az élet biztos jelei: Alapvető életműködések: a légzés és a keringés. Valójában ide tartozik a központi idegrendszer vegetatív szintű működése is, mivel azonban ez egyrészt közvetlenül alig befolyásolható, másrészt a spontán légzés és keringés a központi idegrendszer legalább részlegesen ép funkcióját amúgy is bizonyítja, többnyire nem említik. A halál biztos jelei: az élettel összeegyeztethetetlen sérülés (pl. törzstől elválasztott fej), hullafoltok, hullamerevség, rothadás és bomlás, mumifikáció…”

2014 – októberi választás (?)

Azt mondják, az a tét, hogy lesz-e stadionunk, meg sétatér a pápának! Azt mondják, ez csak abban az esetben valósulhat meg, ha Szombathely polgárai elfelejtik, hogy négy éve nem történt jelentős fejlesztés, hogy a városvezetés három jelentős tagja vállalhatatlanná vált a miniszterelnök számára, s velük – ugyan csak időlegesen – de vállalhatatlannak tűnt a polgármester személye is.

stock-footage--new-year-celebration-background-this-file-runs-in-a-seamless-loop

Szóval, az a fejlesztések egyedüli biztos pontja, ha Puskás Tivadar vezetheti tovább a várost! Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy sem stadion, sem pápalátogatás nem lesz Szombathelyen, ha nem a fidesz garnitúra győzedelmeskedik október 12-én. Sőt, azt is lehet tudni – a magyar parlament elnökének előadásaiból a leginkább – hogy a narancsszínt váltani merészelő önkormányzatok az ellehetetlenülés rémével fognak küzdeni.

És éppen ez az, amiért lehetetlen elfogadni, hogy ami október 12-én lehet és lesz az demokratikus, és választás!

087

Szombathely megérdemli a biztonságot!
Szükségtelen, hogy a bukott triász után újabb neveket rejtő hangfelvételek tartsák bizonytalanságba a választópolgárokat! Szükségtelen, hogy az októberi választások után lapátra kerülő honvédelmi miniszter „hazatérési kísérletei” miatt kelljen számtalan feszültséget vállalni a következő öt esztendőben!

sparkling_2016

Szükségtelen, hogy Szombathely lakói félelemből, tájékozatlanságból, vagy éppen a folyamatos hazugságok miatti manipulációk áldozataként a bezárt szobákban töltsék október 12-ét!

„Odakünn, még a bezárt ablakon keresztül is, hidegnek látszott a világ. Lenn kis szélörvények port és papírfoszlányokat kavartak csigaformákba, s jóllehet sütött a nap, s az ég metsző kék volt, a mindenfelé kiragasztott plakátokon kívül mintha semmilyen szín sem lett volna az utcán. A fekete bajuszos arc minden sarkon ott meresztette a szemét. Ott volt a szemközt álló ház homlokzatán is. NAGY TESTVÉR SZEMMEL TART – hirdette alatta a felirat, s a sötét tekintet mélyen Winston szemébe fúródott. Lenn az utca szintjén egy másik, leszakadt sarkú plakát csapkodott szeszélyesen a szélben, s hol eltűnt, hol látható lett rajta ez az egyetlen szó: ANGSZOC. A távolban helikopter szállt le a tetők közé, egy pillanatig úgy lebegett ide-oda, mint egy dongó, aztán nagy ívben ismét elrepült. A rendőrőrjárat volt, amely beles az emberek ablakán. Az őrjáratban azonban még nem volt semmi rossz. Rosszat csak a Gondolatrendőrség jelentett.” (G.Orwell.1984)