A SZOMBATHELYI VILLAMOS – a múlt meséje és a jövőbeni realitás

A „régi” szombathelyiek még használták, nívós közlekedési eszközük volt, rengeteget meséltek róla, amint a remíztől, a belvároson át a piacig, vagy éppen a vasútállomásig zötyögve múlatták az időt, költötték napjaikat. A minőségi életről, mindennapjaikról meséltek! Eszköz volt, hasznos és jellegzetes, a virágzó parkjairól híres városka elvitathatatlan értéke, amolyan békés örökség, ami felett aztán, hogy, hogy-nem, szép lassan eljárt az idő.

0002

Mit volt mit tenni, a modern kor autóbuszaival váltották fel, a bizonyára csak jelentős ráfordítással újjá tehető villamosokat. A síneket felszedték, a felsővezetékek tartóoszlopait rendre kidöntögették, évek múltával már csak a Forradalmi Múzeum, meg a MÁV udvar adott alkalmat a találkozásra.

0003

Megszűntették, hogy azóta nosztalgiázhassunk! Egyre fürgébb és egyre sárgább lett az összes villamos, álmaink szerelvénye, mely valójában ütött-kopott, rozsdás, rengeteg hibával alig mocorogni bíró tragacs volt, mely ma nyilván képtelen volna lépést tartani a felgyorsult közlekedéssel! Az új kocsik beszerzése, a felújított sínhálózat, meg a biztonságosabb felsővezeték oszlopok felállítása töredékéért sikerült autóbuszokat beszerezni, s ez a változtatás máig is él.

0001

Sokáig nem volt bátorság bennünk és vezetőinkben, hogy előhozakodjunk egy új villamos ötletével, Szombathelynek! Egy újra, üde színfoltként megjelenő, de most már szélsebesen suhanni képes, biztonságos villamossal, melyre nem csak álmodozók igénye, de általános és komoly „szükség” is volna, főleg, ha a légszennyezettségre, vagy éppen az egyre dráguló üzemanyagokra gondolunk! A tömegközlekedés mindmáig az együttlétek különös színtere. A falvakból, lakótelepekről naponta ingázók minduntalan kénytelenek átélni azt a semmivel össze nem hasonlítható szardínia-feelinget, amit munkából jövet, vagy éppen menet kénytelenek elviselni. A megöregedett és lassú és büdös és koszos autóbuszokon…

Megérett az idő a változtatásra! Minden szempontból, így a közlekedés megreformálásának tekintetében is!

A szombathelyi baloldali pártok és civil szervezetek összefogásának programja, mely a minőségi élet jövőjét hivatott bemutatni, csendes szerénységgel éppen csak érinti azt a nagy formátumú elképzelést, amiről Szombathelyen egyre többen beszélnek, suttognak! Nem bizonyos rétegeket érintő, a többség számára értelmetlennek tűnő stadionfejlesztésekről, meg templomok renoválásáról zengedeznek! Nyilvánvaló, hogy ezek a változtatások csak egyeseknek fontosak! A közlekedés reformja ma, ha lehet a legsürgetőbb, legfontosabb feladat! Mert mindenki szeretne kényelmesebben, olcsóbban közlekedni! Ehhez pedig olyan eszközt kell keresni, mely nem a régi buszok átpingálásával, reparálásával válik álságos megoldássá!

Igen, a szombathelyi polgárok körében egyre népszerűbb az az elképzelés, amit Ipkovich György, a polgármesteri feladatokra ismételten felkért, most még csak polgármester-jelölt már több fórumon is hangoztatott! Szombathelynek villamosra van szüksége, komoly villamos hálózatra, mely nem pusztán a város különböző pontjait kötné össze, de kiteljesedne egy rég dédelgetett álommal!

0004

Tessék elfogadni, hogy az EU fontos részét képező Magyarország egyik legfontosabb közlekedési fejlesztése előtt állunk, mely végre nem a magunkba zárkózást hivatott előmozdítani! Összekötni, a Szombathely lakóinak jelentős munkahelyeket biztosító Burgenland városait megyeszékhelyünkkel – ez volna igazán történelmi tett, legalább olyan mértékű, mint évekkel ezelőtt a közkedvelt Fő tér rekonstrukciója, vagy a több évtizede vágyott kőszínház megteremtése!

Az ilyen és efféle gondolatok megvalósításához olyan szakemberre van szüksége városunknak, aki mer bólintani a fejlesztésekre, mivel képes felmérni a város erejét, tűrőképességét! Ipkovich György évek óta tervezi, hogy egy szép napon Felsőpulya és Kőszeg, Szombathely és Felsőőr újra összeköttetésbe kerülhet, hogy Oberpullendorftól Oberwartig, Szombathelyt érintve egy modern villamoshálózat kiépítésével juthatunk! Ehhez az elképzeléshez szívesen ad támogatást az EU, örömmel látják, hogy a fejlesztési koncepciók végre újra Európa felé viszik a hajdan virágzó Nyugat Királynőjét!

0005

Két hét sincs már, hogy Szombathely polgárai bizakodni kezdhessenek. Ahogy felénk, Vas megyében ezt mondani szokták: azt már állva is kibírjuk! A villamos közlekedés csak egy a rengeteg ötlet közül, amelyek megvalósításához bizalomra és közakaratra van szükség.

Tapasztalataink szerint egy olyan városvezető személyére, aki már bizonyította, hogy képes eredményes együttműködéssel a komoly fejlesztésekre!

Hogy ne csak tespedjen és talán sohasem-volt múltjáról álmodozzon, de újra minőségi életet Éljen Szombathely!