2018. NOVEMBER 19. HÉTFŐ – Közgyűlésre várva…

Harminc esztendővel ezelőtt az egykori Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán egy szombathelyi illetőségű hallgató szakdolgozatot készített, „Válni, vagy rossz házasságban maradni?” címmel. Diplomamunkáját, melyet a Neveléstudományi Tanszék neves konzulense irányításával alakítgatott, csak kín-keserves lemondások, javítások után vihette bírái elé. Kutatásai, adatgyűjtései, interjúi, szociológiai felmérései után szinte minden megközelítés alapján azt a konklúziót volt kénytelen levonni, hogy a megromlott viszonyok között fenntartott „látszat összetartozás” több mérget ont, mintha a felek, férj és feleség egyetlenegyszer megszenvedik a válást. Sajnos a szakdolgozatot végül kénytelen volt alaposan átdolgozni. Az akkori aktuális világnézetet kiszolgáló tanszék és vezetői nem tűrhették, hogy a korszellemnek megfelelő családmodell széthulljon, tagjainak nem adhattak új esélyt. Így történhetett, hogy a dolgozat végkicsengése nagyon pozitívra sikeredett: a család, mely a nemzet legapróbb sejtje, együtt kell, hogy maradjon, bármi áron.

aaaaa

A hallgató lediplomázott, aztán pár esztendő múlva megházasodott, majd, mivel a mikroközösség nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, feleségével a házasság felbontása mellett döntöttek. Elváltak, mert a gyakorlat felülírta a dicsőséget!

Harminc esztendővel a többszörösen átdolgozott, kijavított és kozmetikázott szakdolgozat után, az egykori főiskolai hallgató elhatározza; megkísérli, hogy felvázolja a szombathelyiek számára megoldhatatlannak tűnő helyzet menekülési útvonalait.

Készít egy reális állapotrajzot 2018 november 19-ről! Arról a hétfői rendkívüli közgyűlésről, amikor éppen negyvennyolcadik alkalommal, tehát évente tizenkettedszer, minden addig eltelő hónapban újra és újra összehívatott a demokratikus ellenzék kilenc rendíthetetlen képviselője. Negyvennyolcadszorra is szándékként megfogalmazva, hogy a szavazóik akaratából elnyert mandátumuk megszerzése érdekében, annak idején, a választásokra készülődve, kinyilvánították akaratukat a városban elharapódzott gondok és dolgok megváltoztatása iránt!

A város élére majd félezer ember előnyével megválasztott polgármester, aznap negyvennyolcadszor is tíz perc késéssel köszönti az egybegyűlteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés szavazatképes, tehát egyetlen képviselője nem merészkedett áthágni a pártfegyelem követelményét. Nem hiányzik senki, mind a kilenc szavazógép nyomogatásra szakosodott kollégája megértette a feladatott. Tudja a dolgát a tízedikként a polgármester, meg a kormánypárt többségének megőrzésére hivatott és elhivatott mérlegnyelv is, így megkezdődhet az érdemi munka.

A polgármester felolvassa, bár negyvennyolcadszorra akár már kívülről is elmondhatná a rendkívüli közgyűlés témaköreit, az ellenzék által negyvennyolcadszor beterjesztett feladatokat, majd szavazást rendel el, ahol a képviselő testület tizenegy nem, kilenc igen, egy tartózkodás mellett nem fogadja el az ellenzéki napirend javaslatokat. A mondat legvégén még egy apró, alig észrevehető kaján kis vigyor odacsüccsen a négy esztendeje faarcú polgármester képére, majd az ülést berekeszti, és mint, ki jól végezte dolgát, eloson…

A szerény képességű tanárember szelíden megjegyzi: ő ugyan nem jövendőmondó, nem jós, még csak látnoki képességekkel sem bír, de ebben a formában szükségtelen végigcsinálni a következő negyvennyolc hónapot! A közgyűlés csapata ugyan mindvégig hasonlítani fog egy borzas szemöldökű, morgós családapára no meg a családjára… de a felesége és gyermekei, mindannyian rettegve gondolnak majd az esténként a külvilág előtt bezáródó ajtókra!

Itt az idő, most kell tájékoztatni a tisztelt választópolgárokat, hogy az általuk ilyen módon összeszavazott család – a közgyűlés alkalmatlan a működésre! Lehet ugyan együtt maradni, szervezni és pénzt költeni, egymást kerülgetni még négy évig, – sőt, az előrelátó kormányzat még mindezt egy „bonus” esztendővel is megtoldotta -, szíveskedjenek tudomásul venni, hogy a városlakók fele PERSONA NON GRATA Szombathelyen!

bbbbb

A konzulens most végre hallgat. De vajon a városlakók, ha végül mégis megértik, mekkora a baj, és képesek lesznek végre iszonyatos üvöltésbe kezdeni…

One thought on “2018. NOVEMBER 19. HÉTFŐ – Közgyűlésre várva…”

  1. 2014.november 17-én este több száz ember,köztük sok FIATAL üvöltötte az “Orbán takarodj !” után, hogy ” Puskás takarodj !” Az azinban érdekes,hogy a Vas Népe egy mondatot sem írt erről az üvöltésről. Nyugodjatok meg,lesz itt még üvöltés ! Nem nézhetnek bennünket már tovább hülyének !

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.