A HŰSÉG FALVAI – ahol holnaptól a hazaárulókért (is) lobognak a gyertyák

Az Országgyűlés fejet hajt a nyugat-magyarországi területek elszakítása ellen 1921-ben kibontakozó fegyveres küzdelem résztvevői és az 1922. évi helyi népszavazást kikényszerítő falvak lakosainak bátor magatartása előtt, amellyel kivívták településeik Magyarországhoz tartozását, ezért az alábbi törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés az 1922-es népszavazást kikényszerítő helyi lakosok tántoríthatatlan bátorságát örök emlékezetül törvénybe iktatja .
2. § Az Országgyűlés Szentpéterfa, Olmód, Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő, Vaskeresztes, Pornóapáti falvaknak a „Hűség Falvai” („Communitates Fortissimae”) címet adományozza.
3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Hét falu.
A házakban gyertyák lobognak.
Azokért, akik mindenáron itthon maradtak.

Meg azokért, akik elmenekültek, hogy életben maradhassanak, hogy jobb, emberibb életet élhessenek.

Azokért, akik holnaptól, immár törvény szerint is hazaárulók.
Mert nem voltak elég bátrak, hogy azokkal tartsanak, akik kivívták településeik Magyarországhoz tartozását!

A magyar kormány – csupa kisbetűvel – sokadszor törvényesíti becsmérlő lenézését mindazokkal szemben, akik túlélni, megmaradni szerettek volna.
Ahogy nem törődik, évtizedek óta semmibe veszi Felsőőr, Alsóőr, Őrisziget és Felsőpulya magyarságát, az ott élő magyarokat.

Ahogy az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc hősei közt is akadtak mártírok, akiket kivégeztek, hősök, akiket könyörtelen börtönökben kínoztak, meg persze elmenekültek, akiket nemes egyszerűséggel hazaárulónak tekinthetünk, mert elmulasztották bátor magatartásukkal kivívni… inkább elmentek. Messze. Menekültek és a mai napig magyarként élik mindennapjaikat Amerikában, Kanadában, Ausztráliában.

A törvényt Hende Csaba kezdeményezésére tárgyalják a magyar parlamentben – csupa kisbetűvel. Hende Csaba honvédelmi miniszter, aki valaha Orbán Viktor felkérésére a polgári körök koordinátora volt.

001

Ebben a minőségében gyakran és szívesen utazott az amerikai magyarok közé, akik abból az országból menekültek el, ahol lehetetlenné vált számukra a további élet. Vállalták, hogy nem vesznek részt tovább a küzdelmekben a hátrahagyottak bátor magatartásában, amellyel kivívták településeik Magyarországhoz tartozását, és ezzel elárulták azokat, akik tovább harcoltak. Holnaptól ők valamennyien hazaárulók.

Köztük és velük nevezi önmagát magyar hazafinak Hende Csaba.

003
(…)

Szentpéterfa, Olmód, Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő, Vaskeresztes, Pornóapáti lakói gyertyát gyújthatnak, megemlékezhetnek azokról a pillanatokról, amikor elődeik kiharcolhatták az elszakadást Ausztriától.

Ezeket a gyertyákat késő este gyújtják majd meg, miután hazatérnek az egész napos kemény munkából Ausztriából, ahová azért kényszerülnek naponta – többnyire feketén – ingázni, mert falvaikban nem találhatnának tisztességes megélhetést biztosító munkát.

Égnek a gyertyák… lobognak. Ugye?