JUCI NÉNI – aki porladó kezével elengedte a kezünket…

A gyászhír-fekete színnél nincs feketébb.
A gyászhír csöndjénél sincs nagyobb csönd…
Amikor nem jutnak eszünkbe a szavak, amikre annyira számítanánk.
Csak változatlan formában a hírnek tudunk engedelmeskedni…

Böjte-Csdba-édesanyjával-az-állampolgári-eskü-után-fotó-Márton-Katalin
.
Kedves Gyerekek! Juci néni kedves unokái!
Végtelenül jólesik, hogy gyászomban mellém álltok, és imádságos szeretettel vagytok édesanyám iránt aki valóban, mint egy jó nagymama, halála előtt is a sok-sok “unokája” iránt nagy szeretettel érdeklődött, annak ellenére, hogy minden levegővétel fájdalommal járt!

Nem is hiszitek, hogy az évek alatt mennyit dorgált engem, hogy túl szigorú vagyok veletek! Persze én mindig leintettem, hogy a gyerek nevelésbe ne szóljon bele, de azért szinte mindig az lett amit ő kért, javasolt. Édesanyám volt Déván a jéghegy hatalmas láthatatlan része, nem ragyogott a fényben, de imádságos szeretetével mindannyiunkat magasba emelt!

Mostanig mindig én próbáltam erősnek lenni és segíteni benneteket, de most, hogy én is teljesen árva lettem, jól esik minden jó szó, vigasztalás, mivel megajándékoztok engemet, s a testvéremet, Katikát. Édesapám már rég elment, de most, hogy édesanyám is utána ment még jobban értem, hogy egy árvát csak egy másik árva tud megérteni. Ezért is köszönöm a részvétetek! Ezt a szép magyar szót, hogy “részvét” bár sokszor hallottam, mégis csak most ízlelgetem! Felém és húgom felé forduló jóságotok nagyon jólesik, vigasztal, erőt ad, örvendek, hogy valóban részt veszünk egymás életében!

Dec. 17-én reggel 8 órakor, Déván egy szentmisében elköszöntünk a drága jó Juci nénitől és megkérjük, hogy onnan fentről finom cukorkaesőt árasszon szeretett unokáira, és ha már itt hagyott s a mennyek országába költözött, a jó Isten édes, vigasztaló kegyelmét esdje le ránk!


.
A gyászjelentés:

“Édesanyám, gyermekeink drága Juci nénije, porladó kezével elengedte a kezünket, elengedte sok-sok ezer árva gyermek kezét akiket mostanig oly nagy szeretettel gyámolított, de csak azért, hogy fentről, Isten országából még biztosabb fogással segítsen bennünket! Egész élete az irgalmas felebaráti szeretetről szólt, és hiszem, hogy 78 éven keresztül a természetévé vált szép vonások, az Irgalmasság szent évében, de azután sem fognak elhalványulni, hanem Isten dicsőségére, mindannyiunk javára még sok-sok gyümölcsöt fognak teremni.

bojte-csaba-edesanyja
.

Böjte Julianna 2015. dec. 15-én halt meg a kecskeméti kórházban. Szülőföldjére menet, hazafelé megállunk vele Déván, a templomba felravatalozzuk, majd dec. 17-én a reggeli nyolc órás gyászmisében érte imádkozva a sok-sok unoka búcsút vesz tőle! Testét végső nyugalomra Csíkszeredába visszük, ahol az állomás melletti régi temető kápolnában, december 18-án a 13.00 órakor kezdődő szentmisében, Isten irgalmába ajánljuk, hogy az 53 éve itt nyugvó férje mellet, szülőföldjében megpihenjen!

Böjte Csaba - ima

Isten akaratában megnyugodva, Csaba t.”