SZABADULÁSOK HAVA – megreccsen néha a szív

Furcsa érzés egy hónapon belül a második szabadulásnak örvendeni!

Furcsa, mert nem tudhatom, mások miféle megvetéssel illethetnek, ha szívemhez közeli emberek börtönből való szabadulásáról írva, egyszerű érzésekről merészelek írni!
A mi társadalmunk ráadásul a legkevésbé sincs felkészülve az efféle találkozásokra – nem tudunk mit kezdeni egy börtönből való szabadulással, valaki érzéseivel, aki hónapokat, esetleg éveket töltött a rácsok mögött.

Január végén Galambos Lajos, vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Lagzi Lajcsi tekintetét fürkészhettem.
Nem érdekelt a börtön kapuja előtti ricsaj, nem számított a sztároknak kijáró felhajtás, engem kizárólag Lajcsi tekintete, az a bizonyos „fény” foglalkoztatott. Fürkésztem egyre, mert valaha, valahányszor a színpadról felénk fordult, csakis az a semmi mással nem hasonlítható pajkosság segített elfelejteni az élet gondjait!

Galambos Lajos

Csillogás, játék, aminek a nyomát sem lelhettem most. Egy megtört és megalázott szempár nézett felénk és felém, s abban a pillanatban át kellett értékelnem, szinte mindent. Mert szerettem volna tudni, vajon rajtam kívül még hányan keresgélték azt a lángocskát, amit, úgy tűnt, sikerült kioltani Lajcsi szemében…

0002Nem érdekelt, sem akkor, sem most, hogy vádlói mivel gyanúsítják, miért tartották kiemelt őrzési fokozattal odabent!

Csak azok fájdalma zavart, akikben sikerült lerombolni az olykor utolsó szalmaszálat, a „csakazértis” boldog élet illúzióját.

Azoké, akiknek a legeslegszürkébb napokon, a legnagyobb fájdalmak közben Lajcsi dalai, egy-egy mulatós kazetta, vagy CD jelentette a megnyugvást. Olvashatták a szinte naponta lajstromokba foglalt bűnöket, döbbenten szemlélték a szinte kikövetelt megvetést, mintha bizony az igazságszolgáltatás nem működhetne kollektív harag és gyűlölet nélkül…

Lagzi Lajcsit, a nép fiát, nem illethette meg az ártatlanság vélelme!

(…)
Február első szombatját már a szabadság örömével nyugtázhatta Józsi bácsi is! Mindannyian így hívtuk, így neveztük őt, ha segítség kellett, így szólítottuk Stadler Józsefet.

Valahányszor az Alföldre, Szegedre, vagy éppen Kiskunmajsára igyekeztem, meséit, történeteit hallgatva el kellett nála töltenem néhány órát. A Solti Pláza, ahogy ezt a bodega sort az ott élők nevezték, szinte a környéken élők egészének ellátásáról gondoskodott.

Cipőt, nadrágot, kabátot és pulóvert, meg még ki tudja, mi mindent, innen szerezhettek be a Kiskunság legegyszerűbb lakói. S a fizetség mindig az anyagi helyzet, a vásottság függvénye volt, ahogy mondták, Józsi bácsi mindenkin segített, akin tudott. Talán, csak az állammal nem volt elég nagyvonalú…

0003

0004

0005

Stadler József, a juhászember is a nép fia!
Akár egykoron a betyárok, élvezte és élvezi a kisemberek szimpátiáját, legendás alakja, bárhogy szerették volna, nincs útjában szinte senkinek.
Csak őt is megfosztották attól a bizonyos lángocskától! Hiába nézem, az ő szemében sem látom a fényt, azt a korábban mindig, minden helyzetben ott lakozó huncutságot, amiért minden utazásomon érdemes volt nála vendégeskedni.

Lajcsi és Józsi bácsi szemében nem látok mást, csak a félelmet.

A kifosztott, megtört emberek tekintete mered rám mindkettőjük fotójáról. Mert mindketten félhetnek a bármikor újra kattanó zárkazár zajától, a fémbilincs karcos szorításától. Jó volna tudni, hogy akadnak még páran, akik mernek kételkedni! A kimondott és kimondatlan vádak ellenében is táplálni, megőrizni a rokonszenvet, a szeretetet, ami nem lehet összehordott címkék áldozata.

Elfogadom, mert az egyre szikárabb életet élni kényszerülők körében olykor nincs más „öröm” csak a mások bűneinek emlegetése, a jól megtanult gyűlölet! És persze ez ítélkezés, jó farizeus módjára!

Elfogadom, mert nincs másra esélyem! Csak szólni szerettem volna, alig hallhatóan, hogy azokban a tekintetekben, azokban a szempárokban – és egyre többször a mi szemeinkben is… valaha meg-megcsillant a huncut ragyogás, a fény, ami, ma, kimondhatatlanul hiányzik! Ostoba félelem fakítja szemeinket…

Valamit megint elvettek tőlünk, megint szegényebbek lettünk… mert hagyjuk, hagytuk magunkat, sokadszorra is, átverni!

RŐZSEHORDÓ NŐ – egy „visszaeső bűnöző” Munkácsy után szabadon

„A Rőzsehordó nő Munkácsy egyik legszínesebb, épp ezért legtöbbet reprodukált képe. A háttérben látható táj és a nőalak viszonya Courbet és Millet népi tárgyú képeit idézi. A zöld fű és a piros kendő színe vidám és megnyugtató harmóniát teremt a kötény kékjével és az ingváll fehérjével. De ez a derű egyszersmind az alapvetően komor téma drámai hatást fokozó ellenpontja, hiszen a kép egy nehéz munkát végző, elfáradt asszony rövid pihenését mutatja be.

0002

A fájdalom megértése és átélése, ez a tiszteletre méltó emberi magatartás – amely a kor festői közül az impresszionistákra kevéssé volt jellemző, és a posztimpresszionisták szenvedélyes segíteni akarásában, Van Gogh hivatástudatában, a bennszülötteket védő Gauguin igazságérzetében, Toulouse-Lautrec groteszk és kegyetlen társadalombírálatában bontakozott ki – Munkácsy realista művészetének egyik legértékesebb vonása.”

Székely András rövid leírása szerint a képen „egy nehéz munkát végző, elfáradt asszony látható”, egy asszony, aki 1873-ban, a műalkotás megalkotásakor, a társadalmi normák szerint egy széles körben elfogadott, úgyszólván „tiszteletre méltó” tevékenység közben állt modellt a neves festőművésznek. A kép elkészült, világhírűvé vált, s a közelmúltban, 2011. február 20-án a Google kereső a festőművész születése 167. évfordulójának alkalmából a honlapján található logóját ezzel a képpel díszítette a magyarországi internetezők körében.

0001
Még jó, hogy tudjuk, hogy a hölgy, a mai álláspontok és paragrafusok szerint bűnöző, a társadalom ellensége, az erdők kifosztója, a természet megkárosítója…

A minap akadtunk böngészés közben egy képre, mely „valahol Magyarországon” készült…

0003

A kép alkotója nemes egyszerűséggel azt a címet adta a művének: Rőzsehordó nő.

A kép bejárta a világsajtót, a nő pedig… a helyi rendőrőrsöt, ahol megszabadították a „nehéz terhétől”… Valahol, Magyarországon…

Kihallgatták indítékairól, felvették az adatait, tehát eljárás indult ellene, visszaesőként, hiszen sokadszor lopott, megkárosította az erdőgazdaságot, önhatalmúan összeszedett vagy kétszáz földre hullott ágat, s azt aljas módon otthonába szerette volna cipelni.
Ő, a nehéz munkát végző, elfáradt asszony…

Minden valószínűség szerint fűteni szeretett volna azzal az irdatlan mennyiségű, ugyanakkor rendkívül rossz minőségű, igen gyatra hatásfokkal felhasználható fűtőanyaggal, mely gyakorlatilag a tökéletes megsemmisülésre ítélve várakozott az erdei avarban. Melegedni, főzni szeretett volna, de az erejéből csak erre futotta. Cipelt vagy kétszáz, ujjnyi vastag, földre hullott ágat, s míg összeszedte, s a hosszú gyalogúton hazafelé cipelte, talán már érezni is vélte annak melegét.

A szégyentelen!

Ment a rőzsehordó nő, ment hazafelé, s ahogy a faluba ért volna, elé vágott egy megkülönböztető jelzéseket alkalmazó rendőrségi jármű, aztán kiszállt belőle három rendőr, elfogták, s a rőzsehordót a bűnjelekkel együtt a kapitányságra szállították. Előállították, amint azt a törvény előírja.

Az előállítás dokumentációja szerint a “megfogott” fa még aznap a rendőrség udvarára került. Úgy, gondosan összekötve, ahogy a nő a hosszú útra szánta. A precíz rendőri értékelés megállapította, hogy a faanyag értéke alapján a falopás a szabálysértés kategóriába esik, az eljáró pedig hivatalból feljelentést tett az elkövető ellen.

Mivel a tulajdonos a nyilvánvalóan pontos megkeresés ellenére sem jelentkezett a faanyagért, az eljáró rendőrség a kötelező várakozási idő után átszállította a rőzseköteget a Polgármesteri Hivatalba. Pontosan, előírás szerűen. Az Önkormányzat apparátusa – természetesen, nem tudva azt mire elhasználni – a leghumánusabb és legcélszerűbb hasznosítást választotta: eldöntötték, hogy szétosztják a “rászorulók” között. Hogy, hogy nem, a választás éppen arra az idős nőre esett, aki ellen a feljelentés a falopás miatt megszületett. A hivatalban senki nem tudott a bűnelkövetésről…

0005

„A rászoruló nő viheti haza a rőzsét!” Eldöntötték, s a határozatról írásban értesítést küldtek neki.

A koperta csak harmadnap ért ugyanabban a faluban az öreg házhoz. A házhoz, amiből egy koporsóban megfagyott nő holttestét cipelték kifelé a temetkezési vállalat munkatársai. A nő teste volt, a rőzsehordó nőé, akit napokkal azelőtt sikerült tetten érni, jelentős kárt okozó tevékenysége közben.

Nem tudni, ki fogja majd eltemetni, senkije nem volt. Így élt, a fűtetlen szobában, ott a falu végén…

0004

Mindez az évszázad legmelegebb telén történt, Magyarországon. 143 évvel azután, hogy Munkácsy Mihály megfestette világhírű képét a rőzsehordó nőről…

A kép egy nehéz munkát végző, elfáradt asszony rövid pihenését mutatja be.

JÓ LESZ NEKÜNK – a Derkó hímjeit majd a stadionjuk várja a hétvégén!

A stadiont kapó városok sorába lépő Szombathely túllépett minden tétovázáson. Nincs több akadékoskodó kérdés, hogy „miért”, meg „miből”, nem számít, hogyan és mennyiből lehet majd teltházat produkálni – a lényeg, hogy a Haladás jelenlegi focipályája, a néhai teniszpályák, az irodák meg a munkacsarnokok helyén hamarosan indulhatnak a dózerek, kezdődhet a rombolás, az „üres tér” létrehozása, hogy azután megkezdődhessen a város történetének eddigi legnagyobb építkezése.

A legnagyobb és nyilván a város számára legfontosabb építkezés lesz ez, mindenféle lakótelepeknél, közintézményeknél fontosabb objektum megteremtése zajlik mostantól – így nem árt eltöprengenünk arról, miféle változás előtt állnak az itt élők, a szombathelyi családok?

A Derkó hímjeit majd a stadionjuk várja a hétvégén?

Ahhoz, hogy megérthessük a történéseket, sietve ki kell jelentenünk – világjelenséggel állunk szemben, az ami itt várható, tulajdonképpen egy évtizedek óta működő szisztéma lokális beteljesítése, csak az volt a kérdés, mikor jöhet egy alkalmas” városvezetés.Jött…

Magyarország miniszterelnöke és hű kiszolgálói elérkezettnek látták az időt, hogy végrehajtsák a legnagyobb volumenű változtatást, mely látszólag egy kimondhatatlan léptékű fejlesztés, valójában pedig egy gondolkodásmód béli igazítás. Az elégedettség általánossá tétele, mely felülírhat mindent, ami a gondokról, hiányokról, az oktatásügy, vagy éppen az egészségügy problémáiról szólna. Olyan helyzet születik, amibe évtizedekre konzerválható a jelen irányítása és hosszú időre mindenfajta változtatás kockázata bárhonnan lesöpörhető…

0001

Van még öt perced? Érdemes tovább olvasni!

„Miért épülnek az arénák? Mindannyiunkban megvannak a törzsi ösztönök, ezért is megyünk el szavazni egy törzsfőnökre. Mivel az átlagember egyre jobban eltávolodott a saját sorsának alakításától, úgy döntöttek a szakemberek, hogy a hímeknek valahol ki kell engedniük a gőzt, cserébe, amiért tehetetlenek lettek az életben. Vannak törzsi csapatok, amikkel azonosulni lehet, akiknek a győzelméért szurkolni tudnak, miközben saját életükben nem jutnak sehová, hiszen teljesen elszigetelődtek, miután a szakértők elvettek tőlük mindennemű döntési lehetőséget az élet valamennyi területén…

0003

…ráadásul beállították a fejlődésünket, az érettségünket. Úgy néz ki, hogy 15 éves korodban egy egész életre leállítják a fejlődésedet. És most nem viccelek. Így alakítják a fiúkat, akik mind egyformák lesznek. Sport, sport, sport! Sportot néznek, míg meg nem halnak. Nézik a nemzetközi nagyvállalatok által tulajdonolt hatalmas sport csapatokat, ahol minden egyes srác milliókat kap évente, azért, hogy egy labdát dobáljon, vagy rugdosson, olyasvalamiért, amit a gyerekeid csinálnak, valamiért, amit kinősz, ahogy felnősz. És tudták, hogy ezt fogják csinálni, hiszen H.G.Wells már jóval korábban beszélt róla.

(Herbert George Wells science fiction író, 1866 szeptember 21– 1946 augusztus 13. Fontosabb művei: Ádám előtt – Kőkori történet, A szenvedélyes barátok, Mr. Polly lázadása, Mr. Lewisham és a szerelem, Egy jámbor lélek története stb.)

0004

Tudnod kell, hogy amikor elveszik a férfiasságodat, csak más valakin keresztül tudod azt kimutatni. Valakin, aki úgy tesz a hétvégére, mintha a Te törzsedben lenne és érted harcolna, mások ellen, mert neked már semmi hatalmad nincs a saját életed felett. És közben pakolod a hasadra a zsírt az összes gyorskajával amit eszel és a piával, amit iszol. De hát ide jutottál. Hirtelen harcosként látod magad a hétvégére. Milyen nevetséges, milyen szánalmas. Mindenki manipulálva van a tudomány és a tudományos kioktatások által. Beleértve az egész pszichológiát, aminek nagy része van benne, a legnagyobb része…

Úgy 100 évvel ezelőtt, ez a hatalmas „vállalat”, a sok kapcsolódó szervezetével, úgy döntött, hogy uralni fogja a világot, Nagy-Britanniá-t használva fel bázisaként, hozzákapcsolva később az Egyesült Államokat is az angol-szász birodalom zászlaja alatt. Írtak a szükséges kulturális változtatásokról, amiket meg fognak tervezni, és meg fognak valósítani az azt követő 100 év folyamán.

0005

És H.G.Wells beszélt is róla… beszélt az arénákról… Azt mondta, hogy arénákat kellene építeni szerte a világon. Különféle sportlétesítményekhez…

Na, most tudni kell, hogy azokban az időkben a sport az egy olyan dolog volt, amit a gyerekek, az iskoláskorúak játszottak. A felnőttek, akik már felnőttek, azok utána csak felnőtt dolgokkal foglalkoztak. Úgyhogy abban az időben elképzelhetetlennek tűnt, hogy legyen bármi igény a sportra a felnőttek körében, vagy igény a felnőttek szórakoztatására… nem, hogy erre még arénákat építsenek világszerte!
De ő azt mondta: Igenis, meg tudjuk csinálni! És gyakorlatilag megkreált egy sport kultúrát férfiaknak.

Egy törzsi jellegű rendszert használva…
Mindannyiunkban megvannak a törzsi ösztönök, ezért is megyünk el szavazni egy törzsfőnökre. Ezzel is teljesen tisztában voltak, ezért is adják nekünk ezeket a törzsfőnököket. De mivel az átlagember egyre jobban eltávolodott saját sorsának alakításától, ahogyan ez a „szakértő réteg” egyre inkább formát öltött, ezért úgy döntöttek, hogy a hímeknek valahol ki kell engedniük a gőzt, cserébe, amiért tehetetlenek lettek az életben.

És, hogy a sport lesz a megoldás! Lesznek törzsi csapatok, amikkel azonosulni lehet, akiknek a győzelméért majd szurkolni tudnak, miközben a saját életükben nem jutnak sehová, hiszen teljesen elszigetelődtek, miután a szakértők elvettek tőlük mindennemű döntési lehetőséget az élet valamennyi területén. Tehát a terv, a pszichológia már régen ki volt dolgozva, már az előtt, hogy behozták volna a sportokat.

Azután, amikor megjelent a rádió, persze maximálisan ki is használták. A férfiaknak sportközvetítések, a nőknek pedig rádiós szappanoperák. Majd amikor bejött a televízió, ezzel az indukált alfa állapotával, ezzel a hipnotikus állapottal, akkor, ott, a 60-as években… 50-es, 60-as évek táján nagyon beindult a dolog, hihetetlen gyorsan berobbant…

És a férfiak odaragadtak a képernyőkre a sportközvetítések idején, szombat esténként. Így aztán ez a kultúra ipar, amit egyébként a szakmán belül is így hívnak a „kultúra ipar”. A Szovjetunióban is volt egy ilyen részleg, hogy „kultúra ipar”. A színészekre, rendezőkre úgy hivatkoztak, mint kulturális vezetőkre. Vezetőkre!

Mert, mint a számítógépeknél… Csak annyi kell, hogy az emberek időről időre megkapják az új feltöltéseiket, és átformálható egy egész ország, egy egész nemzet, vagy egy egész régió. Mind ugyanazokat a feltöltéseket kapják, ugyanazokat a frissítéseket, egyidőben, meghatározott irányvonal mentén…
Ma ezt hívjuk „politikailag korektség”-nek. A legtöbb ember nem akar kilógni a sorból, ugyanúgy akar vélekedni a dolgokról, mint a közvetlen környezete. Még a saját épelméjűségüket is azzal tesztelik le, hogy felvetik a gondolataikat a szomszédoknak, és barátoknak és figyelik azt, hogy azok hogyan reagálnak.

Azok válaszolnak, és persze hasonlóan vélekednek ugyanazokról a kérdésekről. Teljesen mindegy, hogy ezek a vélemények tények, vagy, hogy éppenséggel bődületes nagy marhaságok, amíg mindenki egyszerre gondolja ugyanazt, addig mindenki megnyugszik, hogy ő is épelméjű. Az ismerősök pedig, persze mind egyetértenek, hiszen őket is mind ugyanazzal az információval töltötték fel.” (Alan Watt videóelőadás) (…csak egy bolond…)

Amit pedig a következő hónapokban megtapasztalható jelenségekről gondolunk, a fenti idézet után talán nem lehet furcsa.
Épül valami, körbelengik bődületes nagy marhaságok, és persze rengeteg megvezetett üdvrivalgása.
Olykor majd bejárják az építkezést mindenféle atyaistenek, vagy éppen törzsfőnökök; ha gyep lesz, majd dekázgatnak is a cirkusz kedvéért, mi meg elolvadunk majd, várva a nagy avatóra!

0006

0007

0008

A Rohonci úti panelből kellemes kilátás nyílik majd a stadion oldalára, úgy az ötödik szintig. Lesz miben gyönyörködni!

Asszonyainknak, lányainknak jönnek a szappanoperák – a Derkó hímjeit majd a stadionjuk várja a hétvégén! Aha-aha-aha, da,da,da…

VAGYONNYILATKOZAT – mert hazudni nem csak orgazmust lehet!

Nyilvánosak a képviselői vagyonnyilatkozatok.
Bárki böngészheti kedvére!
Akinek persze van türelme és főleg gyomra az efféle turmixhoz.
Mert, miért is tagadnám, átértékelődött bennem a „gyomorforgató” kifejezés, amivel oly megejtően bambult anno a mi kis városi porzónk!

Honatyáink, nemzetünk bölcs vezérei, úgyszólván kivérezve baktattak át az újesztendőbe, szánni való az a beosztó, takarékos fillérbaszás, amivel kénytelenek életük szekerét tolni! Bevételeik, szerényke jövedelmeik, kiadásaikat alig-alig fedező költségtérítéseik a tönk szélére kergetik valamennyit, s ők, mindezek ellenére is vállalják édes hazájuk felemelését.

Míg a javakban dúskáló közalkalmazottak az út menti erdők kiváló levegőjét szívhatják, ők a városi szmogban gyűjtögetik kiccsaládjuk aprópénzét – hogy majd éhen vesznek!

A szegény magyar miniszterelnöknek ugyanannyi ingatlanja van, mint a tavalyi bevallásban, azaz továbbra is felerészben tulajdonosa egy 2002-ben vásárolt budapesti, XII. kerületi társasházi lakásnak. Semmi ház, semmi palota – csak lakás! Emellett a kormányfő rövidke bevallásában feltüntette 2006-ban vásárolt felcsúti, összesen 5035 négyzetméternyi, közös tulajdonban lévő, belterületi földjeit – amelyeket nagylelkűen és boldogan 50 évre ingyenesen átengedett a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak -, valamint egy ormótlan stadion tövében álló, 2013-ban vásárolt, tehát szinte dülöngélő felcsúti házát.

A jóságos és szerény életvitelű Orbánnak autója, egyéb nagy értékű ingósága és gazdasági érdekeltsége továbbra sincs. Miből lenne! Míg a feleségével, Lévai Anikóval közös számláján tavaly 930 ezer forint volt, a most nyilvánosságra hozott bevallásban 5 millió 53 ezer forint szerepel, ugyanakkor a jövedelménél jelezte, hogy 5,5 millió forint bevétele származott könyvkiadásból. Szegény elnökúr könyvkiadót üzemeltet, hogy legyen mit a tejbe aprítania! A miniszterelnök 2002-ben vett fel – feleségével közösen – 20 millió forint jelzáloghitelt, amelyből fennálló tartozása 7 millió 167 ezer forint.

Az előző bevallásához viszonyítva ez azt jelenti, hogy egy év alatt 1 millió 122 ezer forintot törlesztett. Ez havi 93 ezer ötszáz forint ami bizony húzós – nemdebár! Orbán jövedelmeként tüntette fel még, hogy törvény szerinti javadalmazást kap miniszterelnökként a Miniszterelnöki Kabinetirodától és képviselőként az Országgyűlés Hivatalától, miközben a Fidesz-elnökeként továbbra sem vesz fel fizetést, ahogy ezt a tavalyi bevallásában is jelezte.
Mert az elnökúr egy szent.
Ingyért méri a munkáját…

Az államfő – Áder János – szintén alig-alig haladja meg a „nyomorult” kategóriát! ING életbiztosítása idén bagatell kétezer ötszáz euróval ér többet, mint egy évvel ezelőtt, de más, mondhatni „jelentős változás” azonban nincs az államfő vagyonával kapcsolatos dokumentumban. Ugyan, miből is lenne, ugye? A köztársasági elnök továbbra is két ingatlan résztulajdonosa: egy II. kerületi 135 négyzetméteres társasházi lakás felét és egy kisoroszi 75 négyzetméteres családi ház negyedét birtokolja.

Áder Jánosnak továbbra sincs saját autója, és más nagy értékű ingóságról sem számolt be vagyonnyilatkozatában.

A külgazdasági és külügyminiszter tavaly januárban leadott bevallásából kiderült, hogy Szijjártó Petykó bizony 45 millióval tartozik a szüleinek! Az a drága jó gyermek! Ez 2015-ben 15 millióval csökkent, Szijjártó Péter szerint azért, mert ennyivel törlesztett, miután eladta a Dunakeszin lévő kisebbik házát. Buta, és akadékoskodó, tehát ellenzéki rossznyelvek szerint az teljességgel valószerűtlen, hogy a 140 négyzetméteres házért mindössze ennyit kapott volna a jelenlegi ingatlanárak fényében. Az ingatlan.com adatbázisa szerint az ekkora házak 28-30 millió forintnál kezdődnek a Budapest melletti településen. De! Ne vacakoljunk már!

A mi jóságos külgazdasági és külügyminiszterünk ebben is egy jellem! Kereshetett volna egy rakás pénzt, de ő fél áron adta el a kulipintyót, nyilván segítve ezzel az azt bevásárló polgártársainak…

A 19 ingatlannal rendelkező Miniszterelnökséget irányító miniszter, Lázár akineknincssemmijeazannyitisér Janó tavaly két további icike-picike ingatlannal gyarapította birtokai számát: egy hathektáros erdőcskét, valamint egy tizenhat hektáros vegyes művelésű területecskét (szántócskát, legelőcskét, erdőcskét) vásárolt – az adásvétel még folyamatban van a vagyonnyilatkozat szerint. Nyilván a méretek miatt keresgélni kell… A nagy műgyűjtő hírében álló – egyebek mellett Széchenyi Zsigmond karosszékét is birtokló – Lázár János 2015-ben újabb (nem részletezett*) műtárgyakkal is gazdagodott. *Szántó Kovács János talicskája.

Idén Rogán parasztgyerek Antalnak már nemcsak fideszes képviselőként, de egyben a kormányt tagjaként kellett nyilatkoznia vagyonáról – ócska bolsi duma szerint: hátha kabinetfőnökként kevesebbszer kell majd korrigálnia, mint 2014-ben, mikor folyton belezavarodott saját Pasa parki lakásának négyzetmétereibe. Éjfélkor kikerült vagyonnyilatkozat szerint ugyanis továbbra is egy II. kerületi, 185 négyzetméteres lakás és kb. 40 négyzetméter teremgarázs/tároló tulajdonosa.

A takarékbetétben tartott forintja viszont megcsappantak: tavaly még nagyjából 3,5 millió forintja helyett most már mindössze 507 000 forint megtakarítása van. A vagyonnyilatkozata nem tér ki Rogán Cecília kebleire, melyek 2015-ben kerültek újra-felfedezésre!

A belügyminiszter tavaly 21, idén 19 különböző formában tartott megtakarításai közül a forintosak összértéke 153 millióról 200 millióra nőtt, euró megtakarításai 480 ezerről 454 ezerre csökkentek, dollár megtakarításai 681 ezerről 686 ezerre nőttek, német márkában több ezer bankó tulajdonosa, de csak később szóltak neki…

A belügyminiszter feltünteti a felesége nevén lévő banki, brókeri megbízásokat is. Ezek 12 millió forintról éppen csak 43 millióra nőttek. Pintér Sándor továbbra is 500 milliót vár 2013-ban eladott cégének vevőjétől, és 590 milliót családi, baráti kölcsönből.
Csak várja, csak várja…
Ő Pintér Sándor!

Legutóbb még csak 800 ezer forintnyi államkötvénye volt a nemzetgazdasági miniszternek, a mostani bevallásából kiderül, már 3,1 millióért vett államkötvényt. Varga Mihálynak emellett 1,1 millió forintnyi befektetési jegye is van, valamint 230 ezer forintot törlesztett a bankhiteléből is. Viszont bedöglött a hűtőszekrénye, szegénynek…

L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára korábban is a tehetős politikusok közé tartozott, főleg mezőgazdasági érdekeltségei miatt. Vagyonában tavaly nem történt jelentős változás, viszont több mint 45 hektárnyi földjéhez – szőlő, gyümölcsös és szántó – vett még két részletben mintegy 1,2 hektárt. Ebben nincs benne az a 34 hektár, amit a felesége vett állami földárverésen. De az nem is fontos!
Az államtitkár családja valószínűleg átrendezte a mezőgazdasági vállalkozását, legalábbis erre utal, hogy a korábbi 57 százalék helyett tavaly év végén már csak 24 százalékban volt tulajdonosa a Simon & Simon Kft-nek. Kurvákról szóló verseinek kiadásából származó jövedelme szünetel.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke megtartotta 150 négyzetméteres balatonakarattyai családi házát. A jegybankelnöknek tavaly év végére elfogyott az előző évi 2,8 millió forintos takarékbetétben elhelyezett megtakarítása, készpénze ugyanakkor mintegy másfélszeresére, 2,4 millió forintra nőtt. A jegybankelnök az idén feltüntetett továbbá 9 millió forintos pénzintézeti számlakövetelést, továbbá a tavalyi 14 millió forint után 52 millió forint más jellegű kintlévőséget.

Az adóssággal továbbra sem rendelkező Matolcsy György havi 2,3 millió forintos bruttó jövedelmén túl tavaly – az előző évi 20 millió forint után – 43,8 millió forint osztalékot vett fel a teljes egészében a tulajdonában lévő Magyar Gazdaságfejlesztési Intézettől. Emellett jelezte, jótékony célra fordította a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriumi elnökeként járó évi nettó 5,9 millió forintot, valamint a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány kuratoriumi tagságért kapott évi nettó 4,2 millió forintos jövedelmét. Pallas Athéne köszöni szépen!

Polt Péter legfőbb ügyész továbbra is 50 százalékos tulajdonosa egy budapesti, II. kerületi 110 négyzetméteres lakásnak, valamint egy teremgarázs helynek. Továbbra is megvan még 30 négyzetméteres fónyi borpincéje, -ihaj csuhaj – valamint a Lovason 2014-ben vett mintegy 700 négyzetméteres, művelés alól kivett területe, amelyen egy 16 négyzetméteres hétvégi ház áll. A zárkányi ház felszereléséről a legfőbb ügyész nem nyilatkozott… Polt Péter a bárdudvari szántóját is megtartotta, ugyanakkor a korábban felerészben tulajdonolt, több mint 3300 négyzetméteres telken álló regéci, 75 négyzetméteres házat már nem tüntette fel idei vagyonnyilatkozatában.

Tállai András fideszes képviselő, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára könyveket, italokat és egy 50 ezer forint értékű festményt kapott ajándékba, melyen Orbán Viktor, Puskás Ferenc és Tállai András látható, mindhárman felcsúti focimezben…

Hende Csaba miniszter Mitsubishi-je helyett egy Skoda Superbet vett. Vagyonnyilatkozatában ugyan nem tüntette fel, de miután – a leváltásáról keringő rosszindulatú mendemondák ellenére – „éppen csak” lemondott magyarországi honvédelmi miniszteri posztjáról, azt Vas megye területén, különösen is Szombathely városában megtartotta…

0001

Nyilvánosak a képviselői vagyonnyilatkozatok. Bárki böngészheti kedvére! Akinek persze van türelme és főleg gyomra az efféle turmixhoz. Honatyáink, nemzetünk bölcs vezérei, úgyszólván kivérezve baktattak át az újesztendőbe, szánni való az a beosztó, takarékos fillérbaszás, amivel kénytelenek életük szekerét tolni!