VILÁGOS BESZÉD – ideje volna szóba állni Szombathellyel!

Ha Szombathely lakóinak a közelmúltban meghozott döntéseiről, azok okairól gondolkozunk, ha legalább vázlatot szeretnénk rajzolni az útról, amit bejárunk, vagy leginkább bejárni kényszerülünk, egy rövid sommázattal kell kezdenünk: a jelenünket meghatározó választások előtt három „fontos ember” összefogása adta a képleteket. A miniszter, a püspök és a polgármester szuggesztív hármasa, a biztos háttér indította a szavazófülkékbe a győztesekre szavazókat.

0001

Ma Szombathelynek nincs minisztere. Csak egy önmagát notóriusan miniszternek neveztető képviselő, akitől megvonta a bizalmat a miniszterelnöke, és lemondatta. Elégedetlen volt a rá bízott határ menti kerítések építésével, elégedetlen számos egyéb megnyilvánulásával, ezért menesztette, s a helyébe új minisztert ültetett. Ma Magyarországnak más személy a honvédelmi minisztere.

0002

Ma délutántól püspöke sincs Szombathelynek, az egyházmegyének, hiszen a mostanáig e szolgálatot ellátó személyt a nyugállományba vonuló győri püspök helyére rendelte a római pápa – mert bár nem szólnak erről a híradások, mostanáig tartó megbízatásával valami okból, nem vívhatta ki a szentatya szimpátiáját. Megvonta tőle a Szombathelyi Egyházmegye vezetését és kinevezte a Győri Egyházmegye élére. A köztes állapotot – a költözködés és hivatal leadás-felvétel idejét a leköszönő és kinevezett püspök is apostoli kormányzóként látja el.

Felesleges találgatni, hogy „vajon elhagyja-e Szombathelyet? És, ha igen, ki kerül majd a helyére? Vagy más megoldás születik?” ( Szó szerint idéztük a Vas Népe helyesírási bukfenccel toldott találgatását! ) Az eddigi püspök mandátuma lejárt, így döntött a felettese

A három „fontos ember” összefogása széthullott.

Nem az őket örömmel választók bizalma fogyott el, az őket irányítók szerint váltak alkalmatlanná irányvonaluk gyakorlására.

A polgármester, bár nyilván ezek után is a volt miniszterrel és a volt püspökkel kívánja hirdetni a korábbi igéit, lassan talán megfontolhatná – nem kellene-e szóba állni Szombathellyel! Diskurálni a választókkal, azokkal, akik rá szavaztak és azokkal is, akik ugyan csak elenyésző kisebbségben, de éppen őt utasították el.

0003

Világos beszéd szükségeltetik a megkezdett út várható folytatásáról, a megszerzett, s még meglévő mandátumról, a város előtt álló hatalmas ívű átalakításokról, melyek nagyban kötődnek a lemondatott miniszterhez és az elhelyezett püspökhöz.

0004

Mert valóban lehet mindent úgy folytatni, mintha mi sem történt volna, erősítve meggyőződésükben mindazokat, akik ellene voksoltak és gyengíteni azokat, akik újból bizalmat szavaztak neki, de engedtessék meg: Szent Márton vészesen közelgő ünnepéhez, mindez, teljességgel méltatlan.