ÁLLÁS ROVAT – az egyházmegye “alkalmas” püspököt keres

Nem volt az olyan rég, amikor Ferenc pápa – 2016. március 19-én, szombaton délelőtt tíz órakor – a Szent Péter-bazilikában szentmisét mutatott be, majd homíliájában a püspöki szolgálat lényegéről elmélkedett. Miután elárvult egyházmegyénkben egyre inkább szükséges volna egy rátermett vezető, segítség gyanánt, – gondoltuk -, közzé tesszük az elvárásokat!

Íme, Ferenc pápa elvárásai: forrás Vatikáni Rádió, „Magyar Kurír”

„A püspökség szolgálatot, nem pedig kitüntetést jelent.
A püspöknek elsősorban szolgálnia, nem pedig uralkodnia kell a Mester parancsa szerint: „A legnagyobb legyen olyan, mint a legkisebb, és az elöljáró olyan, mint a szolga” (vö. Lk 22,26). Legyenek szolgák, mindenki szolgái, a legnagyobbaké és a legkisebbeké. Isten szavát hirdessék mindig, alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. Intsenek, buzdítsanak nagylelkűen és a tanításnak megfelelően. Az ima és a rájuk bízott nép iránti áldozat révén merítsenek Krisztus szentségének teljességéből, hogy részesüljenek a gazdag isteni kegyelemből.

Sose feledjék el, hogy a püspök első számú feladata az ima: ezt mondta Péter a hét diakónus kiválasztása napján. A második feladat az igehirdetés, aztán jön a többi. De az első az ima. Amelyik püspök nem imádkozik, nem tud majd semmit csinálni – hangsúlyozta a pápa.

Az új püspökök kövessék mindig a Jó Pásztor példáját, ismerjék és gondozzák a rájuk bízott nyájat. Ne feledjék, hogy minden papír mögött egy személy áll. Minden egyes levél mögött, ami hozzájuk érkezik, egy ember áll, akit nekik meg kell ismerniük. Atyai és testvéri szeretetettel szeressék az Isten által rájuk bízott embereket, először is a papokat és a diakónusokat.

Szomorú olyan történeteket hallani, amikor egy pap szeretett volna a püspökével beszélni, de a titkárától vagy titkárnőjétől azt a választ kapta, hogy mennyire nagyon sok dolga van, ezért három hónapon belül nem tudja őt fogadni.

A püspök legközelebbi felebarátja a papja. Ha nem szereti az első felebarátját, nem lesz képes a többit sem szeretni. A püspökök álljanak közel a papokhoz, a diakónusokhoz, a munkatársaikhoz, a szegényekhez, a védtelenekhez és mindazokhoz, akik befogadásra és segítségre szorulnak.
Nézzenek a hívek szemébe, egyenesen a szemükbe, hogy így a szívükbe lássanak. És azért is, hogy az a hívő, legyen az pap, diakónus vagy világi személy beleláthasson a püspök szívébe is.

Figyeljenek oda mindazokra, akik nem tartoznak Krisztus egyetlen aklához, mert az Úr őket is rájuk bízta. Ne feledjék, hogy a katolikus egyházban, amelyet a szeretet köteléke kapcsol egybe, a püspöki kollégiumban egyesülnek, és magukban kell hordozniuk minden egyház iránti gondoskodásukat.”
Ezek voltak Őszentsége szavai, pontosan idézve!

vvv

Nos, ezek után itt lenne az ideje, hogy megjelenjék egy alkalmas hirdetés, sok-sok jól látható és olvasható helyen!
Hogy legyen alkalmuk elolvasni az aspiránsoknak! Meg, mert a kijelölés átmenetileg szünetel…

Hátha mégis akad köztük egy, akinek ezek után lesz elég bátorsága, megpályázni az állást!

Azután jöhet a beiktatás! Simán! Mint Győrben…